Expresní technické překlad katalogů z/do polštiny

  • 5.10.2021
Expresní překlad angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420...

Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny a administrativní ověřené překlad. Překlady manuálů do ruštiny. Překlady z ruštiny a do ruštiny s ověřením. Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny – i s kulatým razítkem a ověřovací doložkou. Expresní kontakt +420…

Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multi-jazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, do grafické podoby.

Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny: termíny

Termíny zpracovávaných manuálů a technických překladů, řešíme obdobně, jako u dalších typologií – třeba i netechnických překladů, tj. vždy na konkrétní dohodě s klientem. Neexistuje totiž žádná striktní tabulka termínů (Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny), která by vyhovovala každému požadavku.

Expresní technický překlad katalogů – z/do polštiny

Termín tedy stanovujeme dle konkrétního požadavku klienta z typologie překladu, časové a odborné náročnosti uvnitř textu – grafiky a na základě klientových představ ohledně data dokončení. Pro názornější představu, je vždy lepší uvádět několik příkladů (což činíme pravidelně) či případně uvést jen rámcové možnosti např. 1 překladatele, které se ale mohou lišit co do metody zpracování + opět stěžejní náročnosti textu (jazykové kombinaci) a takový model může např. vypadat, jako 5 – 10 přeložených normovaných stran denně.

Expresní technický překlad katalogů: z/do polštiny

U zkušených překladatelů, se však toto číslo spíše blíží hranici 10, anebo ji může lehce převyšovat, pokud je např. k překladu využit CAT nástroj – překlad se opakuje, překlad je vyloženě odborníkovým tématem apod. U překladů do slovenštiny, se setkáváme např. i s kapacitou 15 stran překladu denně. U angličtiny, např. 7-8, němčina u velmi zkušeného překladatele 10, u méně zkušeného 6 stran denně, atp.

Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny

K termínům technický překladů, je nutno také zmínit varianty expresního překladu – ten se nabízí vždy, je-li vůle na straně překladatele a schopnost takový termín splnit. Dobré zkušenosti, máme s akčním technickým překladem do angličtiny, němčiny, ruštiny, polštiny, srbštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny.

Žádáte-li Expresní technický překlad katalogů z/do polštiny: kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Expresní technické překlad katalogů z/do polštiny