IT překlady do maďarštiny – výpočet NS

  • 12.11.2020

Odhaduji, že textu na překlad je zhruba 65 NS, je to však složitější, viz níže. Soubor zaslaný na překlad, lze přečíst pouze v přiloženém překladovém programu. Dále, není zde žádná cesta, jak daný text exportovat, abych mohl udělat běžnou analýzu. Nicméně, program zahrnuje funkci počítání slov, kde lze zvolit „Zbývá přeložit“.

Tento ukazatel mi hází 18939 slov. Tudíž, abychom mohli spočítat počet NS, je potřeba provést řádový odhad toho, kolik slov se vejde do jedné NS.  Tedy odpověď na tvoji otázku není tak jednoduchá, záleží na průměrném počtu znaků/slovo. Toto se může případ od případu lišit, ale z vlastní zkušenosti jsem zjistil, že hodnota  290 slov/NS je dobrá hodnota pro přibližný odhad. Na základě tohoto, odhaduji že text k překladu v této zakázce je zhruba 65 NS.
Share Button