Korektury originálních anglických prací

  • 29.1.2021
V překladech evidujeme a reagujeme na specifický právní úzus v každém jazykovém prostředí zvlášť. Eventuality a návrhy konzultujeme s klientem v reálném čase. Klienta o změnách/návrzích informuje sám překladatel, neboť ten sám se nejlépe v daném textu již zorientoval a může tedy s majitelem textu nejpřesněji probrat detaily - bez informačních šumů. Expresní kontakt: 608 666 528

Kontrola prací v angličtině. Kontrola gramatické správnosti. Kontrola stylu. Eventuality a návrhy konzultujeme s klientem v reálném čase. Klienta o změnách/návrzích informuje sám překladatel, neboť ten sám se nejlépe v daném textu již zorientoval a může tedy s majitelem textu nejpřesněji probrat detaily – bez informačních šumů. Expresní kontakt: 608 666 528

Práce diplomové/Odborná korektura.

Odborná korektura diplomové práce v oboru marketing-sociologie nejenom rodilým mluvčím, ale také odborníkem-akademikem vzdělaným v socio-marketingových vědách. Přesné nastudování, nebo předchozí zvládnutí tématu práce a jejích termínů v krátkém časovém horizontu. Práce z oboru sociologie-marketing. Kontrola diplomových prací v jazyce do cca 2-3 týdnů od zadání. Kontrola zadané práce vždy dvěma odborníky současně: hledisko obsahové – hledisko terminologické, hledisko jazykové.

 

 Překlady do angličtiny a jazykové korektury přeložených textů

 

Práce z oboru ekonomie

Korektura diplomové práce v jazyce v oboru ekonomie zkušeným specialistou na jazyk a ekonomii. Tým akademických překladatelů zvažuje u každého díla jeho obsahovou i jazykovou stránku. Dochází k současné synchronizaci obou faktorů, tak aby se na konci práce objevil kvalitní výsledek.

Objednávka kontroly obsahu jazykové části diplomové/disertační práce, nebo informace ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Korektury originálních anglických prací