Manuál v ruštině

Technické překlady - angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů na jednom místě – primárně překlady manuálů a příruček z ruštiny staršího data + překlady do ruštiny, včetně grafické práce na příručce. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Technické překlady katalogů včetně úpravy chybné grafiky, co do formátu, rozložení, chyb, špatného písma, duplicitních vzorů: a v neposlední řadě i elementární „výměna“ jazyka v multijazykových verzích manuálů. Urovnání grafického návrhu. Kontrola grafického a zákonného obsahu etiket. Překlady katalogů a etiket: slovenština, němčina, angličtina, švédština, francouzština, španělština. Grafická a překladatelská práce. Garantovaná obsah, náročnější formátová zpracování. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: 608 666 582

Manuály k přístrojům a zařízením nebo třeba i k aplikacím patří mezi nejžádanější typy překladů nejen zruštiny. Uživatelské příručky a postupy k programům jsou důležitým nástrojem pro jejich správné nastudování a také velmi častým předmětem zadání překladu zruštiny.Manuály v ruštině – překlad

Přesnost práce překladatele VE VĚCI INSTALACE

Výjimečně by se dnes našla firma či subjekt, které by nepřišly do styku s některou ze zahraničních aplikací či programem , proto tyto velmi často potřebují překlad z ruštiny před zahájením jejich instalace a užívání. „Instalace manuálu“ je spíše slangový interní výraz = grafik provede přípravu a překladatel „vloží texty“. Někteří specialisté preferují export do .txt, práci v .txt a pak proběhne znovu-vložení práce textové, grafikem: VÝHODY – RYCHLEJŠÍ PŘEKLAD, méně chyb, méně vzniklých duplicit (jakoby „čistější práce“).

SETKÁNÍ UŽIVATELE S MANUÁLEM V RUŠTINĚ

 • Představení produktu a seznámení s jeho podstatou je úvodem každé příručky. Vyskytují se obraty jako např. xарактеристики (technické údaje, funkce) Установка (instalace) nebo Обслуживание и гарантия (servis a záruka).
 • Nástroje a možnosti aplikací jsou další důležitou sekcí manuálu a odbornost překladu z ruského jazyka musí být vysoká a bez odchylek. S pojmem Пользовательский интерфейс (uživatelské rozhraní) je možné se setkat velmi často.
 • Absence jakýchkoliv poznámek či doplňujících technických dat v překladu zruštiny může zapříčinit nejen chyby v instalaci.

Co českého uživatele ruského manuálu dále zajímá

Úkolem každé příručky je seznámit, zaškolit a provést uživatele daným produktem cíleně a účelně. Překladatel musí mít na paměti, že s výsledným překládaným textem manuálu z ruštiny bude jeho uživatel dlouhodobě pracovat.

Obrázkový RUSKÝ NÁVOD návod – A ÚPLNÉ ZACHOVÁNÍ PRVKŮ GRAFIKY

 • Pro lepší vizuální pochopení se běžně užívají také ilustrované doplňující informace.
 • Popisky a jejich odpovídající a výstižný překlad zruštiny ještě více napomáhají v cestě ke správné manipulaci, tak jak ji manuál vruštině definuje.
 • Mimo, vložené písmo v obrázcích: zachováme, vylepšíme VŠE.
 • Pokud přání změny písma v obrázcích je, můžeme s klientem tuto technickou OPTION probrat a azbuku do obrázků vložit (samozřejmě přeloženou předtím do .txt nebo Word).

 

CHARAKTER RUŠTINY VŠEOBECNĚ A NĚKTERÉ BODY PŘEKLADATELSKÉ PRÁCE NA MANUÁLECH

 • Ruština je slovanský jazyk, slovanským národům silně vštípený a zakořeněný, dříve masově využívaný, dnes opět na vzestupu.
 • Velký potenciál na poli práce překladatelů ruštiny, nástroj komunikace soukromé, obchodní, právní, internetové a s nimi souvisejících výchozích textů pro překlady z rozličných oborů.
 • Zpracování RODILÝM MLUVČÍM, Ing. RUSKÉHO JAZYKA
 • Ruština jako jeden z deseti nejvíce používaných jazyků světa patří také mezi stále více poptávané jazyky, co se standardních i nestandardních překladů týče. Nová vlna opětovného pronikání ruštiny do moderního světa cizích jazyků s sebou přináší celou škálu zdrojů pro překlad.
 • V neposlední řadě i elementární „výměna“ jazyka v multi-jazykové verze, tedy práce v ní (často náhrada verze německo-anglicko-polsko-italské za verzi  rusko-anglicko-německou)

ODBORNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PŘEKLADY – PŘEKLADY SMLUV DO RUŠTINY: 

ZAJÍMAVOSTI Z OBLASTI RUSKÝCH PŘEKLADŮ: ČAS, KOMBINACE S JINÝMI JAZYKY:

Žádáte-li vyhotovení technického překladu z/do ruštiny, nebo němčiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button