Polské překlad

  • 1.7.2014
Polské překlad. Úředně ověřené překlad smluv (smlouvy pracovní, smlouvy hypoteční, smlouvy nájemní, smlouvy obchodní). Úkony tlumočnické a překladatelské vázané na profesi soudního tlumočníka pro polský jazyk: Praha, Brno, celá ČR. Vyřízení do druhého dne scanovou kopií E-mailem.

Polské překlad. Úředně ověřené překlad smluv (smlouvy pracovní, smlouvy hypoteční, smlouvy nájemní, smlouvy obchodní). Úkony tlumočnické a překladatelské vázané na profesi soudního tlumočníka pro polský jazyk: Praha, Brno, celá ČR. Vyřízení do druhého dne scanovou kopií E-mailem.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení: Právní klient nám v minulém týdne napsal: Dobrý den, A. V příloze zasílám scan dokumentů, které prosím přeložit ověřeně do polského jazyka. Poučení ve smyslu článku 1135 občanského soudního řádu). Prosím o zaslání adresy, na kterou mám zaslat poštou originály, abych Vám je mohl  zaslat. Překlad dokumentu označeného jako poučení děláme zejména z důvodu problematického a nelogického překladu čl. 1. Odstavce 2. (Po bezvýsledném poučení….občanského soudního řádu). Prosím tedy o překlad zpět do polského jazyka, který bude odpovídat českému výkladu, tj. něměnit význam, který to dává v českém jazyce. Tento text byl totiž přeložen původně z polského jazyka a nedošlo tam k překladu slova “akta”, který má zasadní význam pro celé poučení. B. Zároveň bych vás v této souvislosti poprosil, zda-li byste pro nás mohli vyhotovit oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce.

Překlady do polštiny: četnost úkonů

Klient v zásadě žádal překlad: 1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, 2) Poučení a nadále 1 mimořádný úkon: 3) Oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce. Překlad daných částí čítal 4,2 normované strany překladatelského úkonu s ověřením, nadále prohlášení v polštině o významu lexikografické jednotky, které jsme provedli na závěr překladu. Celkový rozsah úkonů v polském jazyce: a) překlad – 4,2 NS, b) prohlášení – 0,6 normované strany.

Polské překlad: role Soudního tlumočníka polštiny

Role soudního tlumočnka jazyka polského spočívá v servisu poskytovaného klientům v rámci všech překladů odborných, nebo všech překladů s ověřením, stvrzovaných razítkem a doložkou, komponenty, kterými jako jediný disponuje. Tlumočník pro soudní překlad realizuje polský překlad, nebo tlumočení v jazyce. Náš kolega se zabývá překlad všech dokumentů, které nabízí trh a které poptávají překlad s ověřením. Realizaci polského překladu s ověřením plníme v několika modalitách: 1) překlad dovávaný jen fyzickou kopií: a) poštou/kurýrem, b) předáním, 2) překlad dodávaný elektronickou cestou, 3) překlad dováný metodou 1) i 2) současně.

Překlady do polštiny s ověřením: charakteristika, překlad smluv

Charakteristiku překladů realizovaných s ověřením do nebo z polského jazyka definujeme jako: Flexibilní vyřízení překladu, rychlá odpověď tlumočníka, kvalitní práce (precizní překlad i mimo zakázky s ověřením), rychlé dodání překladu (i v řádu hodin). Překlad smluv, které hodnotíme jako druhou poptávanou variantu, co do právních nebo ověřených překladů realizujeme v polském i českém jazyce do: 1 – 3 pracovních dní.

Žádáte-li od nás úkony spojené s prací soudního tlumočníka polštiny – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Polské překlad