Polské překlad

  • 1.7.2014
Polské překlad. Úředně ověřené překlad smluv (smlouvy pracovní, smlouvy hypoteční, smlouvy nájemní, smlouvy obchodní). Úkony tlumočnické a překladatelské vázané na profesi soudního tlumočníka pro polský jazyk: Praha, Brno, celá ČR. Vyřízení do druhého dne scanovou kopií E-mailem.

Polské překlad. Úředně ověřené překlad smluv (smlouvy pracovní, smlouvy hypoteční, smlouvy nájemní, smlouvy obchodní). Úkony tlumočnické a překladatelské vázané na profesi soudního tlumočníka pro polský jazyk: Praha, Brno, celá ČR. Vyřízení do druhého dne scanovou kopií E-mailem.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení: Právní klient nám v minulém týdne napsal: Dobrý den, A. V příloze zasílám scan dokumentů, které prosím přeložit ověřeně do polského jazyka. Poučení ve smyslu článku 1135 občanského soudního řádu). Prosím o zaslání adresy, na kterou mám zaslat poštou originály, abych Vám je mohl  zaslat. Překlad dokumentu označeného jako poučení děláme zejména z důvodu problematického a nelogického překladu čl. 1. Odstavce 2. (Po bezvýsledném poučení….občanského soudního řádu). Prosím tedy o překlad zpět do polského jazyka, který bude odpovídat českému výkladu, tj. něměnit význam, který to dává v českém jazyce. Tento text byl totiž přeložen původně z polského jazyka a nedošlo tam k překladu slova “akta”, který má zasadní význam pro celé poučení. B. Zároveň bych vás v této souvislosti poprosil, zda-li byste pro nás mohli vyhotovit oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce.

Překlady do polštiny: četnost úkonů

Klient v zásadě žádal překlad: 1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, 2) Poučení a nadále 1 mimořádný úkon: 3) Oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce. Překlad daných částí čítal 4,2 normované strany překladatelského úkonu s ověřením, nadále prohlášení v polštině o významu lexikografické jednotky, které jsme provedli na závěr překladu. Celkový rozsah úkonů v polském jazyce: a) překlad – 4,2 NS, b) prohlášení – 0,6 normované strany.

Polské překlad: role Soudního tlumočníka polštiny

Role soudního tlumočnka jazyka polského spočívá v servisu poskytovaného klientům v rámci všech překladů odborných, nebo všech překladů s ověřením, stvrzovaných razítkem a doložkou, komponenty, kterými jako jediný disponuje. Tlumočník pro soudní překlad realizuje polský překlad, nebo tlumočení v jazyce. Náš kolega se zabývá překlad všech dokumentů, které nabízí trh a které poptávají překlad s ověřením. Realizaci polského překladu s ověřením plníme v několika modalitách: 1) překlad dovávaný jen fyzickou kopií: a) poštou/kurýrem, b) předáním, 2) překlad dodávaný elektronickou cestou, 3) překlad dováný metodou 1) i 2) současně.

Překlady do polštiny s ověřením: charakteristika, překlad smluv

Charakteristiku překladů realizovaných s ověřením do nebo z polského jazyka definujeme jako: Flexibilní vyřízení překladu, rychlá odpověď tlumočníka, kvalitní práce (precizní překlad i mimo zakázky s ověřením), rychlé dodání překladu (i v řádu hodin). Překlad smluv, které hodnotíme jako druhou poptávanou variantu, co do právních nebo ověřených překladů realizujeme v polském i českém jazyce do: 1 – 3 pracovních dní.

Žádáte-li od nás úkony spojené s prací soudního tlumočníka polštiny – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,