Překlad zdravotní dokumentace z polštiny

  • 25.1.2021
Překlad z polštiny: Překlady lékařských zpráv z polského jazyka. Překlad lékařem. Garantovaný kvalita překladu i do dalších jazyků. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlad z polštiny: Překlady lékařských zpráv z polského jazyka. Překlad lékařem. Garantovaný kvalita překladu i do dalších jazyků. Expresní kontakt: +420 608 666…

Správně bychom měli uvést, požadavek na překlad lékařské zprávy, ale zpráva je komplexnějšího charakteru a tak budiž, nazvěme ji pro tyto informativní účely zdravotní dokumentací pacienta vztahující se k jeho účelu. Tato karta/zpráva/dokumentace je nutností a obsahuje od osobních zdravotních informací až osobní údaje pacienta. Minulý týden jsme obdrželi „set“ zdravotní dokumentace dvou bývalých zaměstnanců polských podniků k překladu. Jednalo se o velmi rozsáhlou složku dvakrát 120 NS překladu, tedy přesně řečeno tolik listů dokumentace, že vydaly na 120 normovaných stran překladu, tedy těch stran, které my definujeme jako normované.

Překlad zdravotní dokumentace: polština

Expresní varianta překladu z/do polského jazyka: zákazníky jsme byly požádáni o dodání obou dokumentací v horizontu 14 dní, což je zcela jistě prostor pro nazvání takového překladu – expresním. Dvakrát dva muži a 240 stran překladu během 14 dnů. Jedná se nasazení překladatelů na 130 %, ale naši dva zkušení odborníci (na překlad do polského jazyka): překladatel + lékař si umí poradit i s takovýmto úkolem. Překlad jsme dodali na hodinu přesně, tedy konkrétně řešeno v pondělí ráno v 9:00. 

Překlady zdravotní dokumentace: charakteristika

•  Zprávy zpracovává lékař specialista/vysoká míra odbornosti garantována
•  Překlad lékařem využitelný pro další konzultace s odbornými a praktickými lékaři v ČR i v zahraničí
•  Možnosti dalších zpracování lékařských zpráv v cizím jazyce, např. syntézy lék. zpráv
•  Možnost objednání překladu telefonicky/E-mailem
•  Slevy při větším rozsahu lékařských zpráv
•  Přesné vyčíslení rozsahu po dokončení překladu

Překlady lékařských zpráv z/do polštiny, nebo výpisů ze zdravotní dokumentace – kontakty ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: