Překlad kupní smlouvy do německého jazyka

 • 6.2.2013
Překlady z/do němčiny -Právní, znalecké a ověřené překlad. Expresní kontakt: 608 666 582

Překlady z/do němčiny -Právní, znalecké a ověřené překlad. Různé typologie překladů smluv s ověřením Praha, Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň, Brno. Překlady smluv expresně do 24 hodin od vyžádání překladu. Expresní kontakt: 608 666 582

Komplexnost překladatelských služeb a jejich mezioborová kompaktnost (ß, §, ‰)/Překlady a návaznost mezi odborníky v týmu. Překlady z němčiny – „ß“/– smlouvy „§“: Překlady smluv do německého (výchozího) z jiného, nebo českého jazyka (tschechischen Sprache→Tschechisch – sub. čeština) dle norem (a právní obratnosti každého překladatele) a pravidel pro překládání smluv občanských (kupní smlouva a překlad do němčiny) a v neposlední řadě i smluv obchodních (smlouva kupní, smlouva o obchodním zastoupení – Agenturvertrag, něm.).

Překlad smluv do němčiny

Překlady smluv (dle typu se volí překladatel) do němčiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro německý jazyk a další jazyky. Překlady smluv do němčiny z češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka (regulérní pojem pro tuto osobu je avšak: tlumočník jazyka německého, a jedná se o tlumočníka, který byl z podstaty jmenován soudem).

PRÁVNÍ PŘEKLADY SMLUV / NĚMČINA

Jako právní dokument lze definovat prakticky vše co je překlad do němčiny a „jde z rukou právníka“. Právní dokumenty (smlouvy, studie, rozhodnutí soudu, výpovědi, vyjádření právních orgánu a institucí) z němčiny jsou do češtiny překládány překladatelem zaměřeným na odborné překlad v oblasti německého a českého práva.

TYPOLOGIE PŘEKLÁDANÝCH SMLUV DO NĚMČINY

 • překlad návrhu vkladu do katastru nemovitosti
 • smlouva o trvalé spolupráci
 • smlouva o rozdělení pozemku
 • smlouva o převodu obchodního podílu
 • smlouva o finanční půjčce
 • překlad smluvních podmínek
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • smlouva o spoluvlastnictví
 • smlouva o zápůjčce
 • smlouva o dílo
 • překlad nájemní smlouvy
 • překlad smlouvy o půjčce
 • smlouva darovací
 • překlad prohlášení
 • překlad kupní smlouvy
Překlad smluv do němčiny

Překlad do němčiny – z češtiny: veškeré osobní doklady/“dokumenty“ – něm. sing. documente: Překlady dokladů (dělení na: doklady osobnídoklady o vzdělání) z němčiny do češtiny (rodné listy, cestovní pasy, víza, školní doklady – doklady o vzdělání všech stupňů, vyjádření orgánu veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem soudního tlumočníka pro jazyk německý.

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PŘEVODU – NĚMECKÝ PŘEKLAD

Vygenerované autentické texty německých přeložených smluv, ukázka překladu do němčiny: 2.14.3. Die Preise, festgesetzt in den Verträgen zwischen den mit der Gesellschaft verbundenen Personen, wurden im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften und anhand der empfohlenen Vorgehensweisen der richtigen Einstellung und Dokumentierung der Übertragungspreise zwischen den verbundenen Personen festgesetzt. 2.15. Vollmächte / Es gibt keine gültige Vollmacht oder Bevollmächtigung seitens der Gesellschaft zu Gunsten eines Dritten.

Žádáte-li překlad z oblasti práva z/do německého jazyka – kontaktujte nás ZDE.

Expresní překlad nájemní smlouvy do anglického jazyka

 

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: , , , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad kupní smlouvy do německého jazyka