Překlad smlouvy do arabštiny

  • 4.5.2019

Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o vzájemném uznávání řidičských průkazů vydávaných oběma státy:

Každá smluvní strana bude uznávat řidičské průkazy vydané druhou smluvní stranou. Toto uznávání znamená, že držitelé řidičských průkazů si mohou vyměnit své řidičské průkazy vydané jednou smluvní stranou, aniž by museli vykonat teoretické a praktické zkoušky podle právního řádu druhé smluvní strany. V odůvodněných případech požádá příslušný úřad jedné smluvní strany příslušný úřad druhé smluvní strany o ověření pravosti a platnosti řidičského průkazu držitele řidičského průkazu, který žádá o jeho výměnu.

UKÁZKA Z JINÉHO ARABSKÉHO TEXTU: 

Aﺔﻳﻧﺎﺛﻟﺍ ﺓﻭﻁﺧﻟﺃﺔﻧﻳﺩﻣﻟﺍ ﻲﻓﻙﺩﻭﻘﻧ ﺩﺍﺩﺭﺗﺳﺎﺑ ﻡﻗﺫﺧﺎﻬﺗﻳﻠﻣﺃ ﻲﺗﻟﺍ ﺓﺭﺎﻣﺗﺳﻻﺍﺏﺗﻛﻣ ﻰﻟﺇﺕﺎﻣﻼﻌﺗﺳﻻﺍ.ﻙﺑ ﺹﺎﺧﻟﺍ ﻱﺩﻘﻧ ﻎﻠﺑﻣ ﻊﻣﺟﻟﻰﺟﺭﻳﺑﻟﺎﻁﻣ ﺩﻧﻋ ،ﺔﻅﺣﻼﻣﻙﺗﺑﻙﺑ ﺹﺎﺧﻟﺍ ﺩﺍﺩﺭﺗﺳﺎﺑﻙﻧﺃﻰﻟﺇ ﺝﺎﺗﺣﺗ ﻑﻭﺳﻡﻳﺩﻘﺗﻙﺭﻔﺳ ﺯﺍﻭﺟﻧﺎﻣﺗﺋﺍ ﺔﻗﺎﻁﺑ ﻊﻣﺔﻳﻧﻛ ﻝﻭﻌﻔﻣﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺳﻥﺎﻣﺿﻛﻙﻧﺃﺗ ﻑﻭﺳﻡﻠﺳﺗﺓﺭﺎﻣﺗﺳﻻﺍﻟﺍﻰﻟﺇ ﺔﻣﻭﺗﺧﻣﻟﻝﺑﻭﻠﺟ““ﻭﻠﺑﻭﻫ ﺩﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑﻣﻟ ﻰﺻﻗﻷﺍ ﺩﺣﻟﺍ .CZK 0000ﺩﺣﺍﻭﻟﺍ ﺹﺧﺷﻠﻟ.ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺓﻭﻁﺧﻟﺃﺭﺟﺗﻣﻟﺍ ﻲﻓﻬﻳﻠﻋ ﻝﺻﺣﺍﺎﻬﺭﺎﻌﺷ ﺽﺭﻌﺗ ﻲﺗﻟﺍ ﺭﺟﺎﺗﻣﻟﺍ ﻥﻋ ﺙﺣﺑﺍ“ﻭﻠﺑ ﻝﺑﻭﻠﺟ“XX XXءﺍﺭﺷﺑ ﺹﺎﺧﻟﺍﺔﺑﻳﺭﺿﻟﺍﻭ ،ﺍﺕﺎﻌﻳﺑﻣﻟﺍ ﺩﻋﺎﺳﻣ ﻥﻣ ﺏﻠﻁﺓﺭﺎﻣﺗﺳﻻ ﻙﻣﻳﺩﻘﺗﻟﺍﺓﺎﻔﻌﻣﻟﺏﺋﺍﺭﺿﻟﺍ ﻥﻣTax FreeForm.ﻊﻓﺩﻟﺍ ﺩﻧﻋﺊﻠﻣﺃﺓﺭﺎﻣﺗﺳﻹﺍ

Arabská doložka k překladu

Potřebujete překlad smlouvy z/do cizího jazyka? Kontaktujte překladatele ZDE.

Share Button