Překlady osobních dokladů z/do ruštiny s ověřením

 

Překlady z/do ruštiny pro použití u notáře, např. dvojjazyčné plné moci. Překlady smluv, závětí. Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Expresní kontakt: 608 666 582

Překlady z/do ruštiny pro použití u notáře, např. dvojjazyčné plné moci. Překlady smluv, závětí (expresní překlady s ověřením Praha 1 a Praha 2). Ověřené a právní překlady: smluv, plných mocí, listin a všech textů s obsahem právní terminologie a systému. Další ověřené překlady: holandština, slovenština, švédština, polština, ruština, italština, francouzština, angličtina, němčina, maďarština. Expresní kontakt: 608 666 582

Osobní doklady/Rodné listy, Pasy, Oddací listy/Překlad do ruského jazykasoudní tlumočník ruštiny – ST. Překlady osobního dokladu (pas, občanský průkaz, rodný list, oddací list, úmrtní list) nesoucí doložku a razítko tlumočníka jmenovaného soudem se nazývají překlady soudní, překlady ověřené, překlady oficiální  atd.:  toto všechno jsou názvy panující ve společnosti pro překlad vyhotovený tlumočníkem jmenovaným tím či daným soudem (např. tlumočník jmenovaný soudem pro Prahu 1, tlumočník jmenovaný soudem pro Liberec atd.).

PŘEKLADY DOKLADŮ  DO RUŠTINY – osobní převzetí

Překlady osobních dokladů/osobního dokladu jsou dodávány/je dodáván/dodáván i poštou. Jedná se v takovém případě o situaci, kdy je překladový materiál (rodný list, doklad o vzdělání, cestovní pas) doručen tlumočníkovi také poštou (do Prahy, Liberce atd.). Jak jsou překlady dodávány:

  • přeloženy
  • opatřeny doložkou tlumočníkovou
  • opatřeny razítkem, tzv. “spárovány”
  • zaslány na adresu odesilatele

ZASLÁNÍ OVĚŘENÝCH PŘEKLADŮ POŠTOU

U osobního předání fungují stejné postupy, mimo odesílání poštou. Osobní doklad/překlad – nutno neopomenout: Je fakt, že doklad je při svazování fyzicky poškozován, tedy uváděn do formy, ze které jej nelze již do nepoškozeného formátu dostat. Proto se doklady/dokumenty překládají z ověřených kopií.

Žádáte-li překlad osobních dokladů z/do ruštiny s ověřením, kontaktujte nás ZDE.

 

 

ShareŠtítky: , , ,