Jak se překládají technické manuály z němčiny

Přesně koncipované překlady technických manuálů z němčiny. Expresní kontakt pro více informací: 608 666 582.

Překlady manuálů z/do němčiny: Přesně koncipované překlady technických manuálů z němčiny. Expresní kontakt pro více informací: 608 666 582.

„Překlady technických manuálů, obory, postupy, náhledy překladatele, opakování tématu při překladu a tedy překlad za výhodnější sazbu (rozsáhlé překlady)“. Za jakých podmínek je lze překládat: Technické manuály z němčiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (zařízením) obeznámí před samotným překladem.

Rozvržení překladu technického manuálu

Při překladech manuálů z němčiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn.: nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj) – pochopit doslova jak funguje, k čemu má sloužit. Poté následuje nastudování a ověření správnosti slovní zásoby, to je mnohdy nejtěžší úkol.

Překlad manuálu – slovní zásoba němčiny

Slovní zásoba je odlišná pro každý obor, každý stroj, zařízení, soustavu. U každého z nich se používají jiné technické termíny, např.: automobilový průmysl, textilní průmysl, obory v chemii (technologie výroby, kvalita výroby), strojírenství – technologické postupy, výkresová dokumentace.

Co přesně a jak dělá překladatel technických textů

Každý překladatel z němčiny verifikuje slovní zásobu hned několikrát, nebo ji ověřuje také z několika různých zdrojů. Já osobně, když něco nevím – nějaký pojem, a to platí nejenom pro zmiňovanou slovní zásobu, ale také např. pro pochopení funkčnosti strojů, tak mám na to kolegu technika, který se zaobírá informatikou, technikou, částečně také jazyky, je to takový univerzální člověk.

Co méně obvyklé překlady, obory, stroje, výzkumy

Pro extrémně specializované, nebo spíš neobvyklé obory se snažím vyhledat jiné odborníky a požádat je o radu k překladu z němčiny. Snažím se bezezbytku pochopit dané zařízení, nebo systém, vědět jak funguje a jak vypadá – to je hodně důležité. Např. není možné překládat vrtnou soupravu jako obráběcí stroj, nebo soustruh si plést s frézou, hmoždinku s vrutem, vrtačku s příklepem se sbíječkou atp. Takových zcestných příkladů by mohlo být mnoho.

Překlady němčiny: technické

Před samotným započetím technického překladu z němčiny se tedy nejprve snažím beze zbytku pochopit funkci zařízení-stroje, určení a způsob, jakým funguje. Poté si musím zařízení také představit, nebo nejlépe jej osobně vidět – k tomu mi může napomoci samotná přístrojová dokumentace, ta obvykle je přílohou s překládaným manuálem, návodem, atd.

Podobnost zařízení, „problematik“

Každé zařízení je jiné, ale některá se sobě podobají a dva příbuzné typy hoblovacího stroje, nebo CNC soustruhu, se mohou lišit jen různým software, přičemž jedno z nich může být vyspělejší a druhé o něco méně. Technické překlady z němčiny se u nás nejfrekventovaněji vypracovávají z jazyků jako: angličtina, němčina, italština, ruština, polština, švédština.

Žádáte-li překlad technického manuálu z/do němčiny, kontaktujte nás ZDE.

Share