Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály

  • 3.3.2021
Expresní překlad angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420...

Ruské technické a administrativní ověřené překlad. Překlady manuálů do ruštiny. Překlady z ruštiny a do ruštiny s ověřením. Překlady s kulatým razítkem a ověřovací doložkou. Překlady všech dokladů na vyžádání. Expresní kontakt +420…

Technické manuály z ruštiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (strojem) obeznámí před samotným překladem.

Co je rozvržení překladu technického manuálu

Při překladech manuálů z ruštiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn. nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj, nástroj) – pochopit jej doslova tak, jak funguje, nebo k čemu má sloužit. Po takovém pochopení funkčnosti následuje nastudování – nebo jakési rozvržení a ověření správnosti slovní zásoby – pokud překladatel již zařízení zná z minulosti, má tento problém z veliké části vyřešen. Slovní zásoba (v ruštině) je odlišná pro každý sektor, každé zařízení, stroj, systém. U každého z nich se používají jiné technické obraty, např.: chemický průmysl, strojní průmysl, automobilový průmysl, textilní průmysl (technologie výroby, kvalita výroby), strojírenství – výkresová dokumentace.

Jak přesně a co dělá překladatel technických textů z ruštiny

Každý překladatel kontroluje skrze další specialisty slovní zásobu, nebo ji ověřuje také z několika různých zdrojů v odborných publikacích. Jak je to s méně obvyklými překlad, obory, stroje, výzkumy: Pro extrémně specializované, nebo spíš neobvyklé obory se snažím vyhledat jiné odborníky a požádat je o radu k překladu. Snažím se úplně pochopit dané zařízení, nebo systém, vědět jak funguje a jak vypadá – to je hodně důležité. Např. není možné překládat vrtnou soupravu jako obráběcí stroj, nebo soustruh si splést s ohýbačkou, šroub s vrutem, vrtačku s příklepem se sbíječkou. Takových příkladů by se našlo bezpočet. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů (nejčastější překládané sektory: překlad lékařské, překlad z chemie) u ostatních jazyků mimo italštiny nebo jako kombinaci překladu s italštinou, jako: překlad do ruštiny i se soudním ověřením, překlad do portugalštiny, překlad maďarštiny, překlad bulharštiny, překlad slovinštiny technického a právního charakteru, překlad švédštiny, překlad turečtiny, překlad do španělštiny, překlad do francouzštiny, překlad do holandštiny.

TERMÍNY PŘEKLADŮ MANUÁLŮ Z/DO RUŠTINY

Překlad krátkého manuálu z ruštiny do cca 10 NS trvá přeložit asi 2 dny. U krátkých manuálů pro překlad do ruštiny – můžeme realizovat expresní dohodu ohledně dodání v době kratší, než 2 pracovní dny. Delší soubory pro překlad do ruštiny (formáty DWG, .pptx, .xls) lze individuálně plánovat v časovém termínu 1-2 týdny.

POSLEDNÍ TÉMATA PŘEKLADU Z/DO RUŠTINY: březen 2012

Žádáte-li překlad nejenom manuálu z ruštiny ale i jiného potřebného textu – kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály