Lokalizace bezpečnostního listu z italštiny

Bezpečnostní list - BL.

Bezpečnostní list a jeho překlad z/do italštiny, zkratka – BL. Překládáme bezpečnostní listy z/do všech hlavních evropských jazyků. Lokalizace italských bezpečnostních listů nebo příprava českých listů z italských podkladů – registrace do systému CHLAP, příprava etikety a kontrola grafického návrhu klienta. Kontaktní a expresní tel.: 608 666 582.

 

Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na italský, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v italštině. Bezpečnostní list – a italština. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Sestavení legislativního bezpečnostního listu z italských podkladů 

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout data k zacházení s nimi svým odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu z italštiny patří mezi nejčastější. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci natolik znalého překladatele v sektoru, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné. Kdo bezpečnostní list překládá: importéři látek na český trh, výrobci látek pro český trh.

Legislativní překlad bezpečnostního listu do ITALŠTINY

Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu. Držení se správného schématu i v jeho překladu z nebo do italštiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli. Ten musí dostat přesné informace jak v původním originále, tak překladu, od technických parametrů, přes složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny.

MNOŽSTVÍ ITALSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ A CENOVÁ POLITIKA ZA 1 VYSTAVENÝ LIST

Vzhledem k nepřebernému množství produktů tohoto druhu uváděných našimi výrobci na italský trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do italštiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s italskými partnery. Slovníček základních pojmů v BL z italštiny: Sostanza – Látka, Contenuto – Obsa, Colore – Barva, Emergenza – Bezpečnostní (linka). Ceny italských nově vystavených bezpečnostních listů se odvíjí od počtu produktů v jedné produktové řadě, pro které se listy vypracovávají. Italské bezpečnostní listy lze vystavit pro 5 – 10 produktů za sníženou cenu.

CENY ITALSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Základní cena italského bezpečnostního listu v základní úrovni začíná u jednorázového objednání 1-2 bezpečnostních listů. V momentě, kdy se řada objednávaných produktů / směsí, resp. počtu listů k nim dostane na počet 5 – 10 produktů, činíme již množstevní slevu na „překlad“ listu. Dalším mezním množství je objednání cca 20 listů, kdy činíme další stupeň slevy na cenu italského bezpečnostního listu.

Italský bezpečnostní list

Autentický bezpečnostní list určený pro následnou lokalizaci a vytvoření listu v českém jazyce (také provedení registrací do systému CHLAP v českém národně-legislativním prostředí): Incompatibilitá: Lo stoccaggio deve avvenire in ambienti provvisti di pavimenti resistenti agli alcali, coperti, asciutti, freschi ed areati. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, dal riscaldamento dell’ambiente (temperature non superiori a 20°C) e protetto dai raggi solari. Tenere le confezioni ben chiuse dopo l’uso e lontano da prodotti acidi, alcali, riducenti o sali di metalli (vedi sezione 10 e 14). Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

Žádáte-li objednat vydání 1 nebo více nových bezpečnostních listů v italštině – kontakt je ZDE. 

Share Button