FAQ – nejčastější dotazy: překlady

Lékařské zprávy bezpečnostní listy - oddělení lékařské / oddělení legislativních specialistů. Technické překlady. Překlady s ověřením. Expresní kontakt +420...

Lékařské zprávy bezpečnostní listy – oddělení lékařské / oddělení legislativních specialistů. Technické překlady. Překlady s ověřením. Expresní kontakt +420…

Nejčastější otázky ze strany zákazníků a odpovědi na ně. FAQ je směsicí témat, která poptávají zákazníci, nebo která považujeme za důležité vysvětlit my sami. Tým akademických překladatelů se věnuje výhradně písemným překladům a čítá celkem 27 překladatelů.

Překlady: agentura Praha

Je to proces, při kterém komunikují zadavatel překladu, tedy zákazník a překladatel (překladatelská agentura). Zadavatel překladu dodává požadovaný dokument k překladu překladateli, agentuře, týmu překladatelů atd.  Posléze tento dokument „odebírá“ v jeho finální, tedy konečné podobě.

Překlady: Praha

Co znamená zadat překlad?

  • Překlad je běžné dodat nejrůznějšími způsoby, ale v době internetové komunikace hraje roli opět jak jinak, než internet a více, než 90 % překladů je tedy zasíláno elektronicky skrze různá komunikační média a portály.

Co znamená převzít hotový překlad?

  • U překladů „papírových“, tedy těch, které si vyžadují papírové (fyzické) předání dokumentu k překladu a jeho zpětné odebrání se volí cesta tedy osobní, poštovní, kurýrní apod.
  • Jak řečeno výše: odebrání dokumentu, nebo také zaslání hotového překladu, předání překládaného textu atd., vždy se však jedná o předání hotové práce, tedy žádaného překladu a to opět všemi možnými cestami: osobní převzetí, elektronicky zasláno (více jak 90% překládaných textů).

Překlady Praha

Jaké formáty se vypracovávají?

  • Vypracovávají se veškeré běžné i méně běžné elektronické formáty, jako: word, openoffice, pdf, excel. Nadále formáty scanované a formáty z aplikací power poing. Taktéž soubory s příponou .jpg, .bmp atd.

Jaká je překladová rychlost?

  • Formát v editoru Word, OpenOffice je tím nejčastějším formátem textu v překladatelské branži. Následují Excel a PDF.
  • Překladová rychlost je rychlost, kterou je schopen vyvinout překladatel v daném čase: tedy objem překladu v poměru k čas.

Překlady Praha

Co je technický překlad.

  • Technický překlad je překlad nesoucí v textu informaci, která vychází z technického prostředí, nebo o něm teoreticky pojednává.
  • V praxi je takovým překladem nejběžněji: manuál, příručka, technická – stavební dokumentace atd.

Co je expresní překlad.

  • Expresní překlad je překlad za mimořádných podmínek, tedy podmínek, které se z nějakého důvodu vymykají podmínkám běžným. V praxi to většinou znamená, že za expresní překlad je považován takový překlad který svým rozsahem překračuje rámec běžné doby pro jeho vypracování.
  • Požadavek na takto, v čase, „stísněný“ překlad si žádá mimořádná opatření a rychlé jednání ze stranypřekladatelské agentury, nebo překladatele.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně překladů, kontaktujte nás v kontaktech ZDE.

Share