Automobilový průmysl a technické překlad obecně

  • 26.1.2013
Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Překlady v rámci polského jazyka se také dají dělit na technické a např. právní. U posledního překladu do polštiny jsme ale měli možnost zkombinovat oba typy diskurzů, jak ten v rámci práva, tak v rámci techniky. Překlady nařízení, vyhlášek jsou u nás běžnou praxí, technické překlad z/do polštiny taktéž. V následujícím úryvku překladu jsme spojovali směsici technických termínů a právních obratů – tedy právního jazyka konkrétního nařízení. Technická část byla věnována termínům homologizace, emisí a zkušebních cyklů. Celý překlad do polštiny zabral 14 dní. Jednalo se o překlad více jak 200 normovaných stran.

Technické překlad

Zde k nahlédnutí malá ukázka původního českého textu:

Konstatujeme, že prodejci nových osobních automobilů jsou povinni „opatřovat výrobky informacemi významnými z hlediska životního prostředí” – na základě příslušného nařízení Ministra hospodářství a práce ze dne 28. prosince 2004 (č. 6, pol. 40/2005 Sb.). Základní informací, která musí být podle nařízení poskytována, je informace o spotřebě paliva. Co Pokud jde o způsob zjištění spotřeby paliva, uvedené nařízení uvádí jednoznačně „předpisy o homologaci automobilů a přívěsů”, a právě tyto předpisy jsou zdrojem všech údajů poskytovaných výrobci a prodejci automobilů.

Překlady technických dokumentů: homologace

V rámci dokumentu o evropské homologaci vozidla (WVTI), založeného na rámcové směrnici 70/156/EHS, mají všechny vozidla doklady o homologaci v oblasti emisí CO2 a spotřeby paliva, které obsahují výsledky zkoušek provedených na základě rámcové směrnice 80/1268/EHS (ekvivalent předpisu 101 EHK OSN).

Technické překlad

Zkoušky spotřeby paliva prováděné podle těchto předpisů se týkají exempláře reprezentujícího daný typ, variantu a verzi homologovaného vozidla a jsou prováděny akreditovaným certifikačním orgánem (v tomto případě VCA z Bristolu ve Velké Británii) v laboratorních podmínkách, podle přesně definovaného zkušebního cyklu. Výsledky zkoušek nejsou získávány přímo, ale na základě hmotnostně změřených emisních veličin (často také jako překlad z němčiny), pomocí pro tento cyklus speciálně stanovené výpočetní metodiky. Jen takto provedené zkoušky garantují opakovatelnost podmínek měření a umožňují srovnání jednotlivých typů, variant a verzí. Proto také předpisy od prodejců nových automobilů vyžadují uvádět údaje zjištěné touto cestou. Technické překlad jako statisticky nejčastější jmenujeme jako: překlad z angličtiny, překlad do slovenštiny, překlad do němčiny, překlad z ruštiny, překlad z polštiny

Žádáte-li tlumočníka s referencemi na nejvyšší úrovni či překladatele z/do polštiny pro technické a právní překlad, kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Automobilový průmysl a technické překlad obecně