Automobilový průmysl a technické překlad obecně

  • 26.1.2013
Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru Word. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančním prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Překlady v rámci polského jazyka se také dají dělit na technické a např. právní. U posledního překladu do polštiny jsme ale měli možnost zkombinovat oba typy diskurzů, jak ten v rámci práva, tak v rámci techniky. Překlady nařízení, vyhlášek jsou u nás běžnou praxí, technické překlad z/do polštiny taktéž. V následujícím úryvku překladu jsme spojovali směsici technických termínů a právních obratů – tedy právního jazyka konkrétního nařízení. Technická část byla věnována termínům homologizace, emisí a zkušebních cyklů. Celý překlad do polštiny zabral 14 dní. Jednalo se o překlad více jak 200 normovaných stran.

Technické překlad

Zde k nahlédnutí malá ukázka původního českého textu:

Konstatujeme, že prodejci nových osobních automobilů jsou povinni „opatřovat výrobky informacemi významnými z hlediska životního prostředí” – na základě příslušného nařízení Ministra hospodářství a práce ze dne 28. prosince 2004 (č. 6, pol. 40/2005 Sb.). Základní informací, která musí být podle nařízení poskytována, je informace o spotřebě paliva. Co Pokud jde o způsob zjištění spotřeby paliva, uvedené nařízení uvádí jednoznačně „předpisy o homologaci automobilů a přívěsů”, a právě tyto předpisy jsou zdrojem všech údajů poskytovaných výrobci a prodejci automobilů.

Překlady technických dokumentů: homologace

V rámci dokumentu o evropské homologaci vozidla (WVTI), založeného na rámcové směrnici 70/156/EHS, mají všechny vozidla doklady o homologaci v oblasti emisí CO2 a spotřeby paliva, které obsahují výsledky zkoušek provedených na základě rámcové směrnice 80/1268/EHS (ekvivalent předpisu 101 EHK OSN).

Technické překlad

Zkoušky spotřeby paliva prováděné podle těchto předpisů se týkají exempláře reprezentujícího daný typ, variantu a verzi homologovaného vozidla a jsou prováděny akreditovaným certifikačním orgánem (v tomto případě VCA z Bristolu ve Velké Británii) v laboratorních podmínkách, podle přesně definovaného zkušebního cyklu. Výsledky zkoušek nejsou získávány přímo, ale na základě hmotnostně změřených emisních veličin (často také jako překlad z němčiny), pomocí pro tento cyklus speciálně stanovené výpočetní metodiky. Jen takto provedené zkoušky garantují opakovatelnost podmínek měření a umožňují srovnání jednotlivých typů, variant a verzí. Proto také předpisy od prodejců nových automobilů vyžadují uvádět údaje zjištěné touto cestou. Technické překlad jako statisticky nejčastější jmenujeme jako: překlad z angličtiny, překlad do slovenštiny, překlad do němčiny, překlad z ruštiny, překlad z polštiny

Žádáte-li tlumočníka s referencemi na nejvyšší úrovni či překladatele z/do polštiny pro technické a právní překlad, kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,