Chemický zákon + bezpečnostní list

  • 16.8.2020

Lokalizace bezpečnostních listů.

Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu jeho skladování, bezpečném nakládání s ním, první pomoci – ale v neposlední řadě o jeho složení a dalších chemických vlastnostech a kategorii, kam spadá. Držení se správného schématu i v jeho přípravě z nebo do angličtiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli – „bezpečnostní list splňuje přesné normy na svůj obsah“. Spotřebitel dostává tak přesné informace o povaze produktu – který bezpečnostní list představuj (přes výše zmíněné složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny).

Množstevní slevy 

Vzhledem k velikému množství produktů této povahy uváděných našimi výrobci na anglicky mluvící trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do angličtiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s anglickými partnery. Počet např. 30 produktů a příprava bezpečnostního listu za anglických podkladů pro Českou republiku a SLOVENSKO: zabere cca 3 týdny práce legislativního specialisty. Zpravidla dodáváme jako první tu jazykovou verzi, kterou klient žádá: tj. např. prvně české a posléze slovenské listy v jejich celé výrobní řadě pro dané produkty.

Slovníček pojmů z angličtiny v BL:

  • Složení – composition
  • Manipulace a skladování – Manipulation and storage
  • Chemické složení – Chemical make-up
  • Přepravní předpisy – Shipping directions
Další zajímavá témata

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Chemický zákon + bezpečnostní list