Chemický zákon + bezpečnostní list

  • 16.8.2020

Lokalizace bezpečnostních listů.

Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu jeho skladování, bezpečném nakládání s ním, první pomoci – ale v neposlední řadě o jeho složení a dalších chemických vlastnostech a kategorii, kam spadá. Držení se správného schématu i v jeho přípravě z nebo do angličtiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli – „bezpečnostní list splňuje přesné normy na svůj obsah“. Spotřebitel dostává tak přesné informace o povaze produktu – který bezpečnostní list představuj (přes výše zmíněné složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny).

Množstevní slevy 

Vzhledem k velikému množství produktů této povahy uváděných našimi výrobci na anglicky mluvící trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do angličtiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s anglickými partnery. Počet např. 30 produktů a příprava bezpečnostního listu za anglických podkladů pro Českou republiku a SLOVENSKO: zabere cca 3 týdny práce legislativního specialisty. Zpravidla dodáváme jako první tu jazykovou verzi, kterou klient žádá: tj. např. prvně české a posléze slovenské listy v jejich celé výrobní řadě pro dané produkty.

Slovníček pojmů z angličtiny v BL:

  • Složení – composition
  • Manipulace a skladování – Manipulation and storage
  • Chemické složení – Chemical make-up
  • Přepravní předpisy – Shipping directions
Další zajímavá témata

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button