Kvalita bezpečnostních listů: překlady

Překlady bezpečnosních listů (Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015) v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Překlady bezpečnosních listů (Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015) v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Odkrýváme karty a poskytujeme podrobnější náhled na překlad bezpečnostních listů (BL, Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015) a jejich komponent (překlad do italštiny). Doba překladu BP zabere postatně déle času, než překlad souvislého textu – dvakrát, až třikrát./Jeho platnost a garance kvality výrobku je dána použitím správných pojmů a bezpečnostních vět a správného názvosloví. Nové bezpečnostní listy se navíc řídí některými pravidly, která jsme před léty museli akceptovat.

Standardy bezpečnostních listů

Položkami na každém kvalitně a dle norem (překlad do polštiny) vypracovaném bezpečnostním listu jsou dané, musí splňovat standardy pro pojmenování a formulace, viz. přesný výčet zde: Název, Identifikační číslo,Registrační číslo, Příslušná určená použití látky, nebo směsi a nedoporučená použití, Určená použití, Nedoporučená použití, Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu,Výrobce,Místo podnikání, nebo sídlo, IČO, Telefon, Odborně způsobilá osoba, Telefonní číslo pro naléhavé situace.

Struktura registračního čísla bezpečnostního listu

XX-XXXXXXXXXXX-XX-XXXX (které označuje: 1) Type, 2) Base Number, 3) Checksum, 4) Index Number), každé z kódů označuje odlišnou položku – od Registrace až po Údaje držitele.

Bezpečnost v bezpečnostních listech

Druhý oddíl BL je věnován Identifikaci bezpečnosti: Celková klasifikace látky, Nebezpečné účinky látky, Nebezpečné účinky na životní prostředí, Nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti, Klasifikace látky, nebo směsi, Klasifikace dle ES, Klasifikace dle 67/548/EHS. Další překládané informace na bezpečnostním listu BL: Plný text tzv. R-vět (jejich úplný překlad) (překlad do angličtiny), H-věty (jejich úplný překlad), EUH věty (jejich úplný překlad).

Normy pro překlad bezpečnostních listů

A tak by se dalo pokračovat (překlad do němčiny). Tým překladatelů italského jazyka zvládne při počtu překladatelů v týmu vyhotovit teoreticky stovky BL/měsíc. Nicméně, toto množství nebylo nutné nikdy překládat. Nejrychlejší odezva překladatele pro přeložení méně náročného bezpečnostního listu jsou 4 hodiny.

Potřebujete-li překlad bezpečnostního listu se správným názvoslovím z chemie, kontaktujte nás ZDE

Share ButtonŠtítky: , ,