Automatické parkovací systémy: překlad z anglického jazyka

  • 29.3.2014
Překlady manuálů z anglického jazyka ve formátu PDF: překlady v týmu, včetně jazykových korektur i externě přijatých technických textů. Kontakt: 608 666 582.

Překlady manuálů z anglického jazyka ve formátu PDF: překlady v týmu, včetně jazykových korektur i externě přijatých technických textů. Kontakt: 608 666 582.

Překlad z anglického jazyka. Včera se na nás obrátil klient s žádostí o překlad 4 manuálů, jejichž výchozí verze se nabízela ve 3 modalitách: italština, angličtina, němčina. Klient deklaruje 60 normovaných stran překladu a dodává soubory ve formátu PDF s požadavkem na zpracování v modalitě: Adobe in… / Tedy získání identické verze PDF po překladu. Naše verze pro volbu výchozího jazyka je verze anglická, i když klient deklaruje i dobrý jazykový stav verze italské. Německou verzi považuje za nekvalitní, neboť byla přeložena v Itálii a dá se takové pochybení celkem dobře chápat.

PŘEKLAD DO ANGLIČTINY: 2 PŘEKLADATELÉ

Překlad do angličtiny provede náš kolega/2 kolegové – experti na technické překlady a klientovi se dodá bezvadný překlad v českém jazyce. Klient na překlad nikterak nespěchá a přislíbil pro jeho vyhotovení 5 týdnů času. Překlad 60 normovaných stran je standardem pro asi 2 týdny poměrně poklidné práce. 3 týdny jsou velmi dobrým časem pro překlad i kontrolu textu a celkovou revizi uspořádání apod. 5 týdnů je tedy velmi dobrý čas, který pravděpodobně celý ani nevyužijeme. Klient obdrží překlad svého manuálu z angličtiny za 2-3 týdny. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů, jako: technické překlady němčiny,  překlady z/do italštiny, překlady z a do slovenštiny, překlady do ruštiny, překlady do portugalštiny, překlady angličtiny, překlad z polštiny a překlady maďarštiny.

PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO JAZYKA A REVIZE ANGLIČTINY

Překlady manuálů společně s grafickou prací provádíme, jak na krátkých textech, tak na textech většího rozsahu. Za krátký technický text, považujeme text v rozsahu do 10 NS. Za delší text, naopak, text blížící se nebo přesahující 50 normovaných stran překladu. Grafika proběhne společně s konverzí materiálu a po překladu, dochází ještě k jejímu ladění. Ve věci textové práce, při překladu do angličtiny, probíhá kontrola textu ve stále editovatelné podobě korektorem. Poté dochází k uzamčení manuálu a k pevné verzi PDF, která je již neměnná a grafické prvky, jsou tak pevně zakonzervovány.

TERMÍNY PŘEKLADŮ DO ANGLICKÉHO JAZYKA A PRÁCE KOREKTORA A GRAFIKA

Přibližné termíny pro zpracování manuálů ve věci překladu, revize textu a grafiky PDF – jsou u krátkých technických textů cca 3 pracovní dny. U delších textů probíhá návrh časového plánu, který je shodný cca s modelem 50 – 100 normovaných stran za 1,5 – 3 týdny práce překladatele, korektora a grafika. V případě extrémních požadavků klienta, lze učinit dohodu, po zvážení typu práce, o kratším dodání technického překladu na manuálu, revizi a grafických pracech.

Žádáte-li od nás překlady provozních a montážních manuálů z angličtiny – kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,