Odborné překlad ANGLIČTINY, 608 666 582

  • 15.2.2021
Překlady smluv do angličtiny: Soudní tlumočník anglický jazyk Praha 1, 2, 3 až 22. Soudně ověřené překlad úředních listin a ověřovacíh doložek. Překlady smluv, rodných listů, výpisů, maturitních vysvědčení. Tel: +420 608 666 582.

Překlady angličtiny: Zkušená skupina v týmu pro anglický jazyk vyhotovuje jedny z nejkvalitnějších překladů na trhu. Od medicínských překladů od lékařů, až po překlad běžnější z oblasti obchodu, moderních technologií apod. Taktéž překlad soudně ověřené ve všech městech ČR. Rychlý kontakt na překladatele anglického jazyka: 608 666 582

Poskytujeme odborné překlad ve všech více-méně oborech dostupných na českém trhu: Za ta léta praxe, sem se jako manažer zakázek / poptávek a předtím i jako překladatel mohl konfrontovat zřejmě s většinou typologií textů, projektů a prací, které tento trh poptává a na bázi toho vytvořit i adekvátní základnu odborníků pro anglický jazyk.

Poskytujeme jak překlad všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Překlady angličtiny jsou mimo medicínské překlad a překlad z chemie, realizovány ve všech známých typologiích, tj. překlad ověřené, překlad technické (zejména ze stavebnictví, slabo a silnoproud, hutní výroba, lehký průmysl, automobilový průmysl – praxe překladatele s řízením kvality a auditor podle VDA 6.1.).

Cenu vám vydefinuji individálně

Charateristku překladů angličtiny definujeme stručně jako: nejnižší ceny na trhu překladů – ceny bez zprostředkovacích poplatků, překlad z/do angličtiny manuálů k výrobkům a technických návodů ke strojům. Překlady z/do angličtiny: smlouvy, notářské listiny, osobní doklady, doklady o vzdělání – ale k tomuto tématu se ještě hojně dostaneme.

Kdo v Praze anglicky neumí, jako by nebyl

Může sic platit a dveře angličtina (nejenom) u nás otevírá svým uživatelům dveře – někam, když tam chtějí jít. Nicméně překlad je jiná kategorie a ten nabízíme všem. Oficiální úřední překlad je služba poptávaná napříč sociálními vrstvami, od Romů v Teplicích až po pražské firmy a intelektuály. V případně anglčtina, se jedná zpravidla o oficiální obchodní jazyk číslo jedna bez ohledu na domovskou zemi firmy, která v Praze sídlí. Poté jako druhý nejpoptávanější jazyk překladu je v současné době zcela logicky – ruština a ukrajinština.

Náznak mnoha sociálních témat

U té ukrajinštiny býváme zdženlivější – finance na straně klientů jsou většinou omezené vyjma případů, kdy se jedná o majitele stvebních firem (mimo překlad ze stavebnictví). Nadále figurují překlad diplomových prací – tam kde ten vyštudovaní Einstein (čti: ajnštajn) – neumí anglicky pořádně, myslet, psát, nic a chce titul z vysoké školy a potřebuje si někoho zaplatit, aby to napsal za něj.

OJEB

Prostě jedná o trotly stejné (totiž ty blbé ústecké studentky OJEBU – obor užitý design, které budou mít po vystudování VŠ kvalifikaci na rozvážení jídla ((ale stejně cituji „chtějí z Ústí vypadnout“ – systém jim nasoukal do hlav, že bez jejich laciných titulů se neobejdou a že jedině pak ten titul je vstupeka do světa veřejných financí – jediná myslitelná hodnota těch s prominutí č—k))), jako ty, kteří nevědí, co je genius – loci. Anebo se ještě může jednat o ty samé trotly, tj. ty profesory z těch škol, ty mamlasy v talárech, kteří nechápou, že i angličtina na specifickém dobitém území může nabývat nových dialektálních forem. Poté se vyskytuje němčina, resp. výrazně méně a následují italština ale to je téma specifické a napsal jsem k němu už hodně.

Další raritní výskyt

Žádané překlad z/do anglického jazyka musí určitě sedět současným požadavkům obchodní komunikace, firemní korespondence, reklamy, marketingu, techniky a tak dále a my se snažíme aby to tak bylo. Často se překládají výpisy z bankovního účtu, nějaké účetní doklady, pasy, rodné listy,  plné moci, smlouvy – jako např. nyní, kdy jsme přijali telonát od nerovozní asistentky obchodního ředitele a ta objednala překlad 10 ti stránkové smlouvy z anglického do českého jazyka. Tuto službu od nás dostala bez úředního ověření za cenu 3500 Kč do druhého dne, což myslím, je hodně slušné a dodnes ta paní neremcá a dokonce se dušovala, že příště objedná zas ! Jo, přesně takhle to má vypadat, levný-kvalitní překladatel, co dělá rychle. To mají rády, i agentury, i klienti.

Překlady do angličtiny: poslední technické

V rámci překladů do angličtiny jsme v posledních dvou týdnech předávali části velmi důležitého projektu (prosím vycházejte z předpokladu, že tato stránka existuje od roku 2011 do teď, tedy 12 let a projektů bylo mnoho a tak se nemusí nutně shoda vztahovat jen na jeden – o shodě jmen, nemluvě). Jednalo se o dílčí celky překlad v rámci anglického jazyka pro naše klienty obchodující a produkující vzduchotechniku – vidíte, jak byl použit plurál? „naše klienty“ – ano, někteří působí, jako obchodní skupina, třeba obchodující s bavlnnou přízí z Itálie až do Skotska – ano, tenhle průmysl jsem si po válce pomalu do dnešních dní zklikvidovali (a nemám tím opravdu na mysli stav až po skončení socialistického ráje) – situace je spíše taková, že socialistický ráj pro některé pokračuje a rozvrat určitě nenasatl rokem 89 ale asi tak rokem 1889 – ale jsou to jen doměnky jednoho lehce pročtělého historika (záměrně neuvádím výraz „sečtělého“ ale tvořím neologismus – tedy nové slovo „pročtělý“, to máte jako vyžilý).

Buďme nadále už jen konzistentní

Veliké překlad manuálů nebo jinak řečeno překlad velikých/rozsáhlých manuálů (to máme prostě rádi a asi není nutné rozvádět důvody – jsou prosté, lidské…) střídají menší, ale ne méně důležité celky (revize textů: doplnění textů u dalších klientových katalogů – těch textů, které v anglických částech chybějí + „do-překlad“ těch částí, které klient nadále vytvořil a jejichž systémový překlad žádá = takový překlad, který terminologicky a technicky zapadne do zpracovávaného celku = žádá si stejného překladatele/výhradně jednoho daného z našich kolegů specializujícího se, nejenom na techniku a technické překlad ale také na tohoto klienta).

Někdy sem vložím poměrně nesrozumitelné technické údaje

Posledně zmíněná průběžná spolupráce, tedy trvalé a souvislé překládání (prakticky obden), vyžaduje denní načítání dat a denní dodávání žádaných textů v anglickém jazyce. Během pátečního odpoledne byl přijat jako doplňkový text, jednostránkový technický dokument. V pondělí ráno, tomu bylo prakticky asi jen 6 vět. Páteční mini překlad byl zadán v jazyce českém. Pondělní variace na angličtinu, v jazyce slovenském (viz. jako např (část slovenského textu pro překlad do angličtiny): „Tesnosť listu a telesa… pre DN = 320 – 520 mm, zvyšok trieda B6 alebo na požiadanie za príplatok 27G/ Modulované požiarne mechanizmy (aktivačný modul TR30-tr-SR na str. 10 v DER-134) sa vyrábajú s DN = 230 mm a väčšie). Větší překladatelské celky počítáme v řádu desítek až stovek překladatelských stran. Menší celky, jako pak úplně ty nejmenší, se týkají stran v jednotkách či vět/stringů/řádků v rozsahu do 1 normované strany.“

Korektury v biologických vědách

Takže farmacie a lékařství – a vězte, že mnohdy oba z oborů zvládne odborník jen jedhono z nich. Je tad u nás pořád pár hodně dobrých doktorů (katetry, IFU) a farmaceutů, kteří si poradí, jak s překladem lékové studie tak s překladem lékařské zprávy. Můžeme tedy taky korigovat překlad již přeložených dokumentů farmaceutického klienta v běžném až douhodobém časovém horizontu – ale v žádném případě ne překlad torzální a ne překlad zkrátka špatně napsané (což je termín brontosaurních překladatelů, který převzal i mladý brontosaurus Fanta). Do teď jsem mluvil o nás a nyní statisticky mluvím za klienta:  Čas pro vystavení objednávky: 1 den. Čas pro zpracování revize: 14 dní. Jednalo se o soubory ve formátu doc.: Psychofarmaka a Pharmapsyhiatrie. Rozsah prací na korekturách: 15 normovaných stran. Názvy souborů, níže a časově to byla brnkačka (lajnovací šňůra tesařů, jako toho Korna Pavla) (prtože mít na 15 stran, 14 dnů, to se snad může stát jen ve státní socialistické firmě s názvem Státní správa):

  • TDM 2017  fig..docx
  • TDM 2017  Psychopharm Title page.docx
  • TDM 2017 Pharmacopsychiatry 2105.docx
  • TDM 2017 table.docx

Anglické a německé technické překlad

Anglické a německé technické překlad patří, co do počtu poptávaných textů, k nejčastěji zadávaným překladům vůbec a nebudu zastírat, že se netelím blahem při přijetí každé takové zakázky. Mezi dalšími prestižně zadávanými jazyky, jakými jazyky severské (opravdu nevjíce nadšeni jsme, když přijde poptávka po technické švédštině), patří překlad angličtiny a také němčiny do skupiny jazyků, poptávaných prakticky denně a to v několika různých oborech technických, ale i na poli přírodních věd, farmacie a medicíny vůbec.

Anglické technické překlad realizujeme častěji v českém jazyce (vyjma kombinací s dalšími jazyky, do kterých je z angličtiny překládáno: nepovažováno za anglický technický překlad (i když kvalita dodávaných textů je často různá a překladatel musí velmi často dedukovat i technické souvislosti výchozího jazyka), což v případě kdy překládá po Xté manuály ke kotlům se dá celkem snadno. Ještě více anebo minimálně tak stejně snano se to dá, když bude překládat návod k sestavení poličky z nějaké prodejny, kde se prodává prefabrikovaný nábytek ale složitější to bude tam, kde přijde téma neznáma a fakt hodně těžké a on bude potřebovat přípravu.

SEO naivkové a překlad WWW

Mimo překlad firemních prezentací (třeba v toliko překladateli nenáviděném PowerPointu – z důvodu jeho občasné bržděnosti), překlad z marketingu (jiného než w3) a veškerých materiálů souvisejících s firemní prezentací, překladů diplomových prací.vláštní kategorií jsou překlad webových stránek (což je mezi námi, poptávka statisticky s nějvyšší úmrtnostíněkteří poptávající si dokonce myslí, že překladatel jim „zařídí SEO“ pro jejich stránky).

Rektální šidítko

Při takové poslední konfrontaci mi to už nedalo a klienta v jeho iluzi nenechával – výsledek byl stejný – překlad stejně neobjednal (na 15 poptávek překladů webových stránek – připadne realizace pouze 1 překladu). Ta iluze by měla spočívat přesně v jeho nějaké zažité představě, že překladatel mu na jeho stránkách obsahujících 10 textů, tedy stránek připomínající spíše nějaké rektální šidítko překladem těchto do např. angličtiny způsobí revoluci v internetu, tedy v pozicích vyhledávačů na zahraničním poli. Např. v případě angličtiny, v Americe. Klient dle jeho slov, neměl tyto stránky dobře funkční ještě ani v ČR a žádal jejich přaklad kamsi – ne, to prostě nikdy nemůže fungovat. Určitě ne tam, kde pracuje obrovská konkurence, tedy slovesně zdatná či uměle intelignetní – anebo jak to nazvat.

Formáty a pomůcky pro překlad z angličtiny:
  • překlad ve Word
  • Překlady v OpenOffice
  • Překlady v InDesign
  • Překlady v grafických formátech

Pro překlad překlad z/do angličtiny – nás naši klienti zpravidla kontaktují ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,