Registrace produktů / směsí v CHLaP

  • 21.2.2021

Registrace produktů nebezpečných směsí v databázi CHLaP (změny legislativy od 2021 a notifikace PCN) na MZ ČR a výroba bezpečnostních listů. Vyřízení poptávek klientů s požadavkem na registraci produktů nebezpečných směsí. Expresní kontakt na legislativního specialistu přípravy bezpečnostních listů: +420…

CO NABÍZÍME:

  • příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy
  • příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list
  • příprava etikety
  • registrace produktu do CHLAP – změny legislativy od 2021 a notifikace PCN
  • registrace REACH
  • překlad expozičního scénáře

NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ

Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – tj. shodné zpravidla s názvem produktu, ke kterému se registrace nebezpečné směsi vztahuje. Typ oznámení: Detergent klasifikovaný z hlediska fyzikálních chemických vlastností a účinků na zdraví jako nebezpečný. Příslušná určená použití nebezpečné směsi: enzymaticky čisticí prostředek pro odstraňování pevných a kapaných uhlovodíků ­ pouze na profesionální / odborné použití (odborné použití se uvádí zpravidla tam, kde výrobek / nebezpečná směs není prodávána (tedy neprobíhá žádný typ obchodní distribuce ČR, ale je např. jen používán dceřinou firmou pro údržbu strojů / zařízení na území ČR)).

OSOBA ODPOVĚDNÁ

Osoba odpovědná za uvedení na trh / Název osoby odpovědné za uvedení na trh xx. Adresa osoby / název osoby odpovědné za uvedení na trh – ČR. Adresa osoby / název osoby odpovědné za uvedení směsi / výrobku na trh. Kontaktní osoba – registrátor produktu / směsi do databáze (osoba / subjekt registrující nemusí být shodný s osobou odpovědnou, tou je osoba vždy Odpovědná – dle zákona, a zpravidla je-li registrováno přes externího registrátora, tak se liší). Postavení osoby zodpovědné za uvedení na trh v distribučním řetězci: Distributor.

CHLaP systém: REGISTRACE PRODUKTŮ

Dodavatel nebezpečné směsi nebo detergentu: Postavení dodavatele v distribučním řetězci. Dovozce. Název. Adresa. Kontaktní osoba. Odkaz nebo odkazy na nouzové informační služby. Toxikologické informační středisko (TIS): Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK – adresa XX, provozní doba: Nepřetržitě (7×24). Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů u ostatních jazyků mimo polštinu nebo jako kombinaci překladu s polštinou, jako: technické překlad němčiny,  překlad z/do italštiny, překlad z a do slovenštiny, překlad do ruštiny, překlad do portugalštiny, překlad angličtiny, překlad maďarštiny, překlad bulharštiny, překlad slovinštiny, překlad švédštiny, překlad turečtiny, překlad do španělštiny, překlad do francouzštiny, překlad do holandštiny.

Žádáte-li produkt Registrace směsí v CHLaP – kontakt na registrátora je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,