Překlad manuálů: Zpracování v PDF + jazyky

  • 2.1.2021
  • překlad manuálů včetně grafiky, od 200 Kč za stranu
  • expresní překlad manuálů / noční práce
  • sleva 21 % na překlad manuálu pro neplátce DPH
  • rychlý kontakt: 608 666 582

Zpracování technického PDF

Samozřejmou modalitou pro zpracování překladu manuálů, jejichž dodaný formát vykazuje znaky PDF, je jejich jazykový překlad a editorské zpracování v programech Adobe In či popřípadě programech vyšších grafických tříd. Překlad PDF probíhá cca v 80 % procentech všech zpracovávaných manuálů. U ostatních 20 % dodává klient jiný formát: nejčastěji Word. Pro rychlé zpracování a grafickou editaci je PDF zatím nejvýhodnější možností. Naopak možností stíženou by bylo přepracovávat manuál v PDF metodou vytváření zcela nového dokumentu ve Wordu a ten posléze pracně i s úpravami generovat do PDF.

Statistika překladů manuálů: jazyk, výkon

Z 600 manuálů přeložených za 1 kalendářní rok vykazujeme 482 překládaných přímo v PDF. Rychlost editace PDF v Adobe = téměř shodná s překladem ve Word. Metody pro příjem PDF: e-mail, DropBox, Úschovna apod. Větší rozsahy přijímáme úložným  způsobem z jakéhokoliv zdroje klienta. Jazyky pro překlad PDF manuálů: angličtina, němčina, polština, švédština, finština, turečtina, italština.

Překlady všech dostupných jazyků

Nejčastější kombinace pasivního překladu z: angličtiny, němčiny (úprava grafiky u prostých manálů = 0 Kč), polštiny (složitější úpravy zpoplatněny). Finština, řečtina, turečtina, švédština (grafická úrava 20 Kč za stranu – rok 2021): spíše aktivní překlad. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů, jako: technické překlad němčiny,  překlad z/do italštiny, překlad z a do slovenštiny, překlad do ruštiny, překlad do portugalštiny, překlad angličtiny, překlad z polštiny a překlad maďarštiny. Opravy manuálů co do formátování, a DTP úprava je využívána 90 % zázkaníků, kteří posílají jakýkoliv manuál a 98 % kteří žádají překlad složitého manuálu.

Technické manálů

Jednou z našich specializací jsou překady manuálů a to do všech základních jazyků anebo jazyků, které jsou poptávány na českém trhu /turečtina, švédština, portugalština, lotyština/. Mezi běžné jazyky patří: angličtina, němčina, polština, slovenštin, italština, apod. různých jazyků. Návody a manuály – najčastější a nejpočetnější druhy těchto překladů. Tyto překlad pak zpravidla provádíme zároveň do více jazyků současně – poměrně častou bývá překlad z angličtiny anebo němčiny do češtiny a slovenštiny současně.

Překlady katalogů + grafická úprava v PDF

K překladům manuálů dále řadíme překlad katalogových listů (opět často včetně grafického zpracování / DTP) – tj. dokument vám dokonale upravíme anebo kompletně přepracujeme či vytvoříme katalog s výce jazykovými verzemi z nuly. U p řekladů webových stránek s mimotechnickým zaměřením se spíše orientujeme na trvalejší klienty, tj. klienty se kterými spolupracujeme několik let. Prodejní weby – spíše větší úmrtnost poptávky.

Podrobnosti k technickým překladům

 

🌍 Diverzita jazykových kombinací: Když hovoříme o technických překladech, nesmíme zapomínat na různorodost jazyků. Nejžádanější jazykové kombinace zahrnují angličtinu 🇬🇧, němčinu 🇩🇪, italštinu 🇮🇹, francouzštinu 🇫🇷, ruštinu 🇷🇺, polštinu 🇵🇱 a slovenštinu 🇸🇰. Toto jsou jazyky, které dominují na mezinárodním trhu, a proto je důležité mít k dispozici kvalifikované překladatele pro každou z těchto kombinací.

⏱️ Rychlost versus kvalita: V dnešním rychlém obchodním prostředí je někdy třeba zajistit velmi rychlý překlad. To však nesmí jít na úkor kvality. Kvalifikovaní překladatelé jsou schopni zajistit vysokou přesnost a dodržení termínů, aniž by byla obětována kvalita práce.

📚 Specializované překlad pro konkrétní aplikace: Ať už jde o montážní, instalační nebo uživatelské manuály, každá oblast má svou vlastní jedinečnou terminologii a specifikace. Je důležité, aby překladatel měl hluboké pochopení pro daný obor a byl schopen přeložit technický obsah tak, aby byl srozumitelný pro cílové publikum.

💼 Vytváření překladové paměti pro konzistentní výsledky: Během procesu překladu je esenciální vytvářet ustálenou slovní zásobu nebo takzvanou překladovou paměť. Toto je klíčové pro zajištění konzistence ve všech firemních dokumentech. Když firma v budoucnu potřebuje další překlad s podobnou terminologií, může se tato paměť využít k zajištění konzistence a úsporě času.

Ceny technických překladů

  • Ceny překladů cca od 190 Kč za stranu u Aj-Čj (objemy nad 50 stran) – angličtina, slovenština
  • Ceny překladů cca od 270 Kč za stranu u Nj-Čj (objemy nad 50 stran) – němčina
  • Ceny překladů cca od 320 Kč za stranu Nj-Aj (objemy nad 50 stran) – italština, francouzština, ruština
  • Ceny překladů cca od 350 Kč za stranu u Aj-Nj (objemy nad 50 stran) – švédština, portugalština, španělština, norština, apod.
  • Sleva 21 % pro neplátce na překlad (malé firmy) – tj. nehradíte DPH a vytvoříme vám fakturační cenu pro koncového zákazníka

Žádáte-li od nás překlad manuálů v Adobe – kontaktujte nás ZDE.

Překlady manuálů.

Překlady manuálů z anglického, německého, polského jazyka ve formátu PDF: překlad v týmu, včetně jazykových korektur i externě přijatých technických textů. Nadále překlad do: švédštiny, turečtiny, finštiny. Kontakt: 608 666 582.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,