Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály

Ruské technické a administrativní ověřené překlady. Překlady manuálů do ruštiny. Překlady z ruštiny a do ruštiny s ověřením. Překlady s kulatým razítkem a ověřovací doložkou. Překlady všech dokladů na vyžádání. Expresní kontakt +420...

Ruské technické a administrativní ověřené překlady. Překlady manuálů do ruštiny. Překlady z ruštiny a do ruštiny s ověřením. Překlady s kulatým razítkem a ověřovací doložkou. Překlady všech dokladů na vyžádání. Expresní kontakt +420…

Technické manuály z ruštiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (strojem) obeznámí před samotným překladem.

Co je rozvržení překladu technického manuálu

Při překladech manuálů z ruštiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn. nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj, nástroj) – pochopit jej doslova tak, jak funguje, nebo k čemu má sloužit. Po takovém pochopení funkčnosti následuje nastudování – nebo jakési rozvržení a ověření správnosti slovní zásoby – pokud překladatel již zařízení zná z minulosti, má tento problém z veliké části vyřešen. Slovní zásoba (v ruštině) je odlišná pro každý sektor, každé zařízení, stroj, systém. U každého z nich se používají jiné technické obraty, např.: chemický průmysl, strojní průmysl, automobilový průmysl, textilní průmysl (technologie výroby, kvalita výroby), strojírenství – výkresová dokumentace.

Jak přesně a co dělá překladatel technických textů z ruštiny

Každý překladatel kontroluje skrze další specialisty slovní zásobu, nebo ji ověřuje také z několika různých zdrojů v odborných publikacích.

Jak je to s méně obvyklými překlady, obory, stroje, výzkumy

Pro extrémně specializované, nebo spíš neobvyklé obory se snažím vyhledat jiné odborníky a požádat je o radu k překladu. Snažím se úplně pochopit dané zařízení, nebo systém, vědět jak funguje a jak vypadá – to je hodně důležité. Např. není možné překládat vrtnou soupravu jako obráběcí stroj, nebo soustruh si splést s ohýbačkou, šroub s vrutem, vrtačku s příklepem se sbíječkou. Takových příkladů by se našlo bezpočet.

Další stránky o překladech z/do ruského jazyka:

Žádáte-li překlad manuálu z ruštiny – kontakt je ZDE.

Share