Technické překlady z italštiny

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Rádi poskytneme veškeré informace ohledně překladů z/do italského jazyka. Z italštiny překládáme:

  • techniku
  • zdravotní techniku
  • manuály
  • bezpečnostní listy
  • výkresovou dokumentaci

Další související články o překladech:

Pro technické italské překlady – nás kontaktujte ZDE.

Share