Bezpečnostní list: polština

Doklasifikování látek v BL. Vytváření jazykových mutací: Čj, Sj, Rj, Pl, ANj, Nj. Překlad bezpečnostních listů z angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, polštiny, italštiny. Expresní kontakt: 608 666 582.

Doklasifikování látek v BL. Vytváření jazykových mutací: Čj, Sj, Rj, Pl, ANj, Nj. Překlad bezpečnostních listů z angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, polštiny, italštiny. Expresní kontakt: 608 666 582.

Bezpečnostní list z polštiny (tzv. překlad z polštiny)/cílový jazyk: čeština, slovenština : Včera jsme přijali celkem 5 poptávek na překlad bezpečnostních listů . Poptávky byly standardními požadavky klientů na překlad a reklasifikaci jejich bezpečnostních listů, tedy správně řečeno: jazyková mutace a souběžná reklasifikace. Tuto provedl náš kolega-chemik, který se podobnou problematikou zabývá. Jednalo se o překlad z polštiny, což bylo svým způsobem také malé specifikum.

Bezpečnostní list: polština

Z dané bezpečnostní karty je právě tvořena česká a slovenská jazyková verze, ve které proběhne současně kontrola správnosti údajů v souladu s českým právem, doklasifikování a jazyková a textová úprava bodů.

Bezpečnostní list: polština

Další důležitou částí, kterou se klient bude posléze zabývat, je vytvoření návrhu etikety, pro kterou dáme odborná doporučení. Tato doporučení jsou dána legislativou a naši klienti je žádají poměrně často. Obě jazykové mutace bezpečnostního listu (česká i slovenská), budou k dispozici do 5 pracovních dnů. Nejčastější verze poptávaných překladů bezpečnostních listů, tj. tvorby nových bezpečnostních listů shodných s legislativou, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlad z polštiny do češtiny.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z polštiny, do slovenštiny, nebo češtiny, včetně reklasifikace látek v BL, kontaktujte nás ZDE.

 

Share ButtonŠtítky: ,