Překlady do italštiny: všeobecně

  • 22.2.2021

 

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.překlad listin s ověřením v Praze

Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho důvodu je přirovnávání často opravdu obtížné, nebo nejméně úkolem pro odborníka. Italština má relativně náročnou gramatiku, ale naopak je tu snadná a zvládnutelná fonetická výslovnost.

Časování v italském jazyce

V italském jazyce dochází k časování a skloňování slovního druhu slovesa podobně, jako v českém jazyce. Dále je velmi anglických lexik a hlavně těch s italským původem, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř identické. Kdo se naučí italštinu a zvládne rozsáhlejší italský slovník, porozumí také zdařile anglickým speciálním výrazům.

Překlady do italštiny: informace

Prostřednictvím překladu z italštiny do češtiny (a překladu z angličtiny a češtiny do italštiny) je realizována i díky návodům k užití a TEST protokolů a návrhům štítkových etiket k nebezpečným látkám a štítkům tzv. technického štítkování, jako podkladu pro specifický způsob technické překladatelské práce. Ty jsou dodány a připraveny podrobně v .pptx a .xls a obsahují bezpečnostní a technické a technické informace. Taktéž informace Technika a předpisy k protokolárnímu záznamu – jako výstup pro případnou technikou kontrolu příslušného úřadu o technické zkoušc jsou ve formátech .xls.

TECHNICKÉ PŘEKLADY ITALŠTINY: EXCEL

Protokol o plánované zkoušce obsahuje klientem doporučené technické termíny (slovníček technických pojmů) jako: Název výrobce a distributora, Název technického distribuovaného výrobku, Výrobní číslo / série (číslo šarže). Obsahuje / plánuje (kdykoliv do budoucna při další technické příležitosti překladu) obsahovat jako: Zkoušky / testy jsou realizovány dle zkušebního předpisu výrobce, Ověření shody s technickou dokumentací, Zkoušky bezpečnosti, atd.

PŘEKLADY DO DALŠÍCH JAZYKŮ

Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku technických překladů a dalších oborů, jako:

Pro rychlé informace ohledně ověřených překladů nás kontaktujte prosím – ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,