Překlady do italštiny: všeobecně

  • 22.2.2018

 

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.překlady listin s ověřením v Praze

Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho důvodu je přirovnávání často opravdu obtížné, nebo nejméně úkolem pro odborníka. Italština má relativně náročnou gramatiku, ale naopak je tu snadná a zvládnutelná fonetická výslovnost. V italském jazyce dochází k časování a skloňování slovního druhu slovesa podobně, jako v českém jazyce. Dále je velmi anglických lexik a hlavně těch s italským původem, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř identické. Kdo se naučí italštinu a zvládne rozsáhlejší italský slovník, porozumí také zdařile anglickým speciálním výrazům.

Překlady do italštiny: informace

Prostřednictvím překladu z italštiny do češtiny (a překladu z angličtiny a češtiny do italštiny) je realizována i díky návodům k užití a TEST protokolů a návrhům štítkových etiket k nebezpečným látkám a štítkům tzv. technického štítkování, jako podkladu pro specifický způsob technické překladatelské práce. Ty jsou dodány a připraveny podrobně v .pptx a .xls a obsahují bezpečnostní a technické a technické informace. Taktéž informace Technika a předpisy k protokolárnímu záznamu – jako výstup pro případnou technikou kontrolu příslušného úřadu o technické zkoušc jsou ve formátech .xls.

TECHNICKÉ PŘEKLADY ITALŠTINY: EXCEL

Protokol o plánované zkoušce obsahuje klientem doporučené technické termíny (slovníček technických pojmů) jako: Název výrobce a distributora, Název technického distribuovaného výrobku, Výrobní číslo / série (číslo šarže). Obsahuje / plánuje (kdykoliv do budoucna při další technické příležitosti překladu) obsahovat jako: Zkoušky / testy jsou realizovány dle zkušebního předpisu výrobce, Ověření shody s technickou dokumentací, Zkoušky bezpečnosti, atd. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku technických překladů (medicínských překladů a překladů s ověřením) u ostatních jazyků mimo polštinu nebo jako kombinaci překladu s polštinou, jako: technické překlady němčiny, překlady z a do slovenštiny, překlady do ruštiny, překlady do portugalštiny, překlady maďarštiny, překlady bulharštiny, překlady slovinštiny, překlady švédštiny, překlady turečtiny, překlady do španělštiny, překlady do francouzštiny, překlady do holandštiny.

Pro rychlé informace ohledně ověřených překladů nás kontaktujte prosím – ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,