Cena přípravy 2 bezpečnostních listů s další perspektivou

  • 11.9.2019

příprava Bezpečnostního listu…………………… 1800 Kč

povinné texty na etiketu…………………………..400 Kč

registrace nebezpečné směsi CHLAP………….350 Kč

při další objednávce většího množství (avizováno cca 20 ks) cena za přípravu BL 1300 Kč.

Share Button