Chemické Výpočty a Bezpečnostní Listy

  • 30.9.2023

Rádi Vám ukážeme na některé konkrétní chemické výpočty, které jsou důležité při práci s bezpečnostními listy a reklasifikacemi chemických směsí. Jedná se zejména o výpočty pro stanovení koncentrace nebezpečných látek a výpočty pH hodnoty směsí.

Výpočet Koncentrace Nebezpečné Látky

Při reklasifikaci směsí je často nezbytné určit nové koncentrace nebezpečných látek v souladu s novými legislativními požadavky. Pro tento výpočet můžeme použít následující vzorec:

C = (m / M) * 100

Kde:

  • C je koncentrace nebezpečné látky v směsi (v hmotnostních procentech),
  • m je hmotnost nebezpečné látky v směsi (v gramy),
  • M je celková hmotnost směsi (v gramy).

Například, pokud máme směs o celkové hmotnosti 1000 g a chceme znát koncentraci látky X, která má hmotnost 25 g, vypočteme to jako:

C = (25 / 1000) * 100 = 2,5%

Výpočet pH Hodnoty Směsi

Pro určení pH hodnoty směsi můžeme použít Hendersonova-Hasselbalchova vzorec:

pH = pKa + log([A-]/[HA])

Kde:

  • pH je hodnota kyselosti nebo zásaditosti směsi,
  • pKa je disociační konstanta kyseliny (v případě kyseliny) nebo zásady (v případě zásady),
  • [A-] je koncentrace konjugované zásady,
  • [HA] je koncentrace neprotolýzované kyseliny.

Tento výpočet je klíčový pro určení, zda je směs kyselá, neutrální nebo zásaditá, což má význam pro bezpečnostní listy a použití směsi.

Praxe v Odborné Ekotoxikologii

Takové výpočty jsou běžnou součástí naší práce v ekotoxikologickém centru. Zajišťujeme, že veškeré výpočty jsou provedeny s maximální přesností a s ohledem na aktuální legislativu. Jsme hrdi na to, že můžeme přispět k bezpečnosti a ochraně životního prostředí prostřednictvím naší odborné činnosti. Pro více informací a konzultace můžete kontaktovat naše eksperty na této stránce.

 

Share Button