Ideální objednávka překladu dokumentů

  • 12.11.2020
V návaznosti na naši včerejší telefonickou komunikaci v příloze posílám tři dokumenty, u kterých bych poprosil o vyhotovení ověřených překladů do angličtiny. Konkrétně jde o:
a) vysokoškolský diplom, který bych poprosil přeložit z latiny do angličtiny;
b) osvědčení o vykonání advokátní zkoušky, které bych poprosil přeložit z češtiny do angličtiny;
c) osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, které bych poprosil přeložit z češtiny do angličtiny.
Ještě budu potřebovat překlad maturitního vysvědčení a jednoho dalšího dokumentu. Tyto zašlu, jakmile je budu mít k dispozici.
Prosím taky o zaslání kalkulace a časového odhadu. Rovněž jsem připraven doručit taky ověřené kopie daných dokumentů.
Share Button