Překlad pracovní smlouvy

  • 1.1.2021

Překlad pracovní smlouvy s ověřením z angličtiny pro použití vyřízení úvěru v české bance jsme přijímali dnes v poledních hodinách. Klient žádal klasický úkon překladu s ověřením – úkol pro našeho kolegu, soudního tlumočníka jazyka anglického. Klientova informace ohledně 5 stran smlouvy, byla upřesněna a zaslaných 6 stran bylo definováno jako cca 8-9 normovaných stran překladu, který se měl realizovat v bezprostřední budoucnosti, tedy v čase do zítřejší hodiny 12. Pro upřesnění dodáváme, že za zaslaných příloh jsme identifikovali, mimo zmíněnou pracovní smlouvu v anglickém jazyce + jeden další dokument k překladu s ověřením: Přehled o podmínkách pracovního poměru/ zaměstnání.

Předání překladu smlouvy

Smlouva bude předávána do zítřejší hodiny 12. s přihlédnutím k délce a ke svázání překladu s originálem dojde na místě. Původní překlad, vzniká, jak je již zvykem, ze zaslané kopie scanové – což je metoda pro nejrychleší možnou reakci naší na vznikající poptávku. Překlad do českého jazyka klient předloží v bance po 12. hodině. Pro účely klientových dalších jednání + další možné archivace, dané dokumenty zasíláme klientovi také ve scanové kopii: klient obdrží překlad smlouvy a dalšího dokumentu ve formátu PDF, který bude obsahovat i zmíněné formality disponované soudním tlumočníkem.

Zpracování a ověření dokumentů

Naše agentura věnuje zvláštní pozornost každému překladu, zvláště když jde o tak důležité dokumenty, jako je pracovní smlouva pro bankovní úvěr. 📄🔍 Ověření dokumentů soudním tlumočníkem je pro nás rutinní záležitost, ale nikdy ji nebereme na lehkou váhu. Každý dokument je pečlivě prozkoumán a ověřen, aby byla zajištěna jeho autenticita a správnost. 📜✅ To zahrnuje také kontrolu všech specifických podmínek a klauzulí smlouvy, aby bylo zajištěno, že odpovídají českým právním normám a bankovním požadavkům.

Zajištění rychlého a kvalitního překladu

S ohledem na naléhavost požadavku klienta je pro nás klíčové, abychom zajišťovali rychlé dodání, aniž bychom kompromitovali kvalitu našeho překladu. 🕐💼 Naše týmová spolupráce a zkušenosti nám umožňují efektivně řešit různé projekty s různými časovými rámci. Pomocí moderních technologií a metodiky, jakou je práce se skenovanými kopiemi, jsme schopni rychle reagovat na měnící se potřeby našich klientů. 💻🔄

Komunikace s klientem

Komunikace s našimi klienty je pro nás klíčová. 📞🤝 Informujeme je o průběhu překladu, potvrzujeme počet stránek a upřesňujeme detaily. Navíc věříme, že nabízením dodatečných služeb, jako je poskytování skenovaných kopií, dodáváme klientům více hodnoty a flexibilitu v tom, jak s přeloženými dokumenty zacházet. E-mailová korespondence je pro nás často nejrychlejším způsobem komunikace, ale vždy jsme k dispozici i pro osobní konzultace nebo telefonní hovory.

Překlad pracovní smlouvy vyhotovujeme 7 dní v týdnu a expresní formou – případné kontakty jsou ZDE.

Překlad smlouvy: Naše služby zahrnují úředně ověřené překlad různých druhů smluv, včetně pracovních, hypotečních, nájemních a obchodních smluv. Jsme zde, abychom vám poskytli spolehlivé překlad, ověřené soudním tlumočníkem jazyka anglického, a to nejen v Praze a Brně, ale po celé České republice. Navíc vám zajistíme rychlé vyřízení a doručení naskenované kopie přeložené smlouvy e-mailem do druhého dne. 📞 Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 608 666 582. Více informací o našich kontaktech najdete na našem webu: kontakty. Naše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti překladů smluv nejsou omezeny pouze na pracovní, hypoteční, nájemní a obchodní smlouvy. Jsme připraveni přeložit také jiné druhy smluv, jako jsou licenční, dodávkové, franchisingové nebo leasingové smlouvy, a to vždy s důrazem na přesnost a spolehlivost. S námi máte jistotu, že vaše smlouvy budou v cizím jazyce plně srozumitelné a právně platné. 📃 Pro více informací a konzultaci nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 608 666 582. Můžeme vám pomoci s jakýmkoli typem smlouvy, kterou potřebujete přeložit.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,