Překlady smluv angličtina

  • 18.4.2016
Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemnía právně ověřené překlad na jednom místě. Překlady s ověřením/překlad výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608...

Překlady smluv pro lékaře do maďarštiny. Překlady smluv do angličtiny. Překlady obchodních smluv pro další obory a odborníky. Překlady smluv z občanské oblasti. Expresní překlad smluv. Překlady za bezkonkurenční ceny. Nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastoleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Expresní kontakt: 608 666 582.

  • překlad krátkých smluv pro firmy na počkání
  • překlad firemní agendy a dodatků ke smlouvám
  • 21 % sleva na DPH pro koncové zákazníky
  • výhodné ceny + překlad smluv s ověřením
  • expresní kontakt: 608 666 582

 

Poslední překlad smluv jsme realizovali v časovém rozpětí cca 14 dnů a jednalo se o 4 překlad smluv čeština-angličtina, angličtin-čeština a 2 překlad obchodních smluv čeština-angličtina, angličtina-čeština.

CENÍKY PŘEKLÁDANÝCH SMLUV

Překlady smluv angličtina

poskytujeme ve dvou režimech, s ověřením – bez ověření. Kvalita zůstává stejná avšak z titulu formální registrace překladu v deníku a dotace dané opatření překladu soudním razítkem, nazýváme překlad z titulu věci: překlad soudní. Smlouvy se soudním razítkem překládáme do italštiny, němčiny, angličtiny, ruštiny, v oblasti Praha 1 a Praha 2.

 

Jakou metodou je smlouva do angličtiny překládána

Typologie formálnosti určuje přijímací institut, ten metodu 1 akceptuje či neakceptuje. Z praxe však vyplývá, že metoda akceptace překladu v případě 1, je v 99 % případů objednávaným subjektem (tedy tím subjektem, který objednává překlad smlouvy či jiného artefaktu) je již známa: jedná se o formální, neformální či obchodní dohodu mezi: 1) jím, 2) mezi smluvními stranami, 3) mezi smluvními stranami-stranou a 3. stranou, která případně překlad přijímá, neboť je formálně odpovědná za realizaci úkonu ze smlouvy vyplývajícího.

PŘEKLAD RÁMCOVÉ SMLOUVY DO ANGLIČTINY

Rámcová smlouva o poskytování služeb. Autentický text smlouvy: sídlo a adresa pro doručování: Praha 8, Karlín pro překlad do angličtiny. Anglické smlouvy, překlad s ověřením. Text z práce tlumočníka: ⦁ Na základě této smlouvy je objednatel oprávněn zaslat konzultantovi (možno i elektronicky) specifikaci projektu. Ve specifikaci projektu objednatel uvede zejména údaje o projektu klienta, délce jeho trvání (s možností prodloužení), předpokládaný časový rozsah služeb konzultanta (který představuje také maximální časový rozsah služeb, jež jsou specifikací projektu objednávány).

PŘEKLADY SMLUV EXPRESNĚ DO ANGLIČTINY

Překlady smluv pro konzultanty, překlad smluv do angličtiny Praha (ukázky autentických textů): Konzultant se zavazuje bez zbytečného odkladu (s přihlédnutím k druhu a charakteru projektu), sdělit objednateli svůj souhlas – potvrzení, s obdrženou specifikací projektu. Tímto souhlasem konzultant akceptuje specifikaci projektu a zavazuje se poskytovat své služby na projektu, a to dle specifikace projektu a v souladu s touto smlouvou. V případě, že bez vážného důvodu konzultant objednateli nesdělí nejpozději do 3 dnů od doručení specifikace projektu objednateli, že své služby na projektu neposkytne, má se za to, že souhlas – potvrzení se specifikací projektu byl udělen a konzultant své služby na projektu poskytne. Objednatel není povinen využít a vyčerpat celý ve specifikaci projektu předpokládaný rozsah služeb konzultanta na projektu.

 

Žádáte-li překlad smluv do angličtiny –  kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,