Překlady ze slovenštiny

Provádíme, jako lokalizaci českých a dalších EU bezpečnostních listů dle platné legislativy:

 • Provádíme, jako technický překlad všeobecný.
 • Překlady katalogů a manuálů.
 • Překlady slovenskými a českými lékaři.
 • Jako CAT řízený překlad ze slovenštiny s možností dalšího zpracování dat.

Překlady ze slovenštiny, překládáme do následujících jazyků:

 • anglický (technický a právní překlad ze slovenštiny do angličtiny)
 • německý (překlad ze slovenštiny do němčiny, také v širším oborovém portfóliu)
 • polský (překlady ze slovenštiny do polštiny)
 • český (překlady ze slovenštiny do češtiny za zvýhodněnou cenu)
 • ruský (technické a lékařské překlady ze slovenštiny do ruštiny)
 • ukrajinský
 • maďarský
 • srbský
 • italský
 • francouzský
 • portugalský
 • holandský
 • švédský
 • chorvatský
 • arabský
Share Button