Vypracované české karty bezpečnostných údajov

  • 15.6.2023

Príprava kariet bezpečnostných údajov čínskeho pôvodu: registrácia CHLAP

Dostali sme významnú objednávku z hľadiska profesionálneho konceptu a množstva. Pre klienta pripravujeme celkom 18 kariet bezpečnostných údajov z torza dodaných kariet bezpečnostných údajov v anglickom jazyku. Tieto boli dodané klientom na základe ich dodania čínskym partnerom v aktuálnom stave v anglickom jazyku.

REGISTRÁCIA CHLaP: ®

Z informácií, ktoré máme k dispozícii z anglických kariet, pripravíme pre klienta legislatívne upravené karty bezpečnostných údajov v českom jazyku, etikety ku kartám bezpečnostných údajov (+ ich kontrolu vrátane grafického návrhu zo strany klienta) a vykonáme registráciu klienta v systéme CHLAP (pre nedetergenty) v českom jazyku. Klient dostane bezchybne vypracované české karty bezpečnostných údajov, právne vety na ich etikety a informácie o registrácii karty v registri CHLAP. Registrácia spolu s etiketami vrátane kariet bezpečnostných údajov v počte 10 – 20 kusov: trvá približne 7 – 10 pracovných dní za štandardných podmienok.

Ako dlho trvá registrácia v systéme CHLAP

Vaša registrácia v databáze CHLAP sa vykoná súčasne s lokalizáciou karty bezpečnostných údajov + prípravou etikety. V danom termíne potom dostanete potvrdenie o registrácii, kartu bezpečnostných údajov a etiketu.

Registrácia v systéme CHLaP a vytvorenie štítku

Celá transakcia bude trvať približne 1 týždeň až 10 dní. Klient sa stáva naším paušálnym klientom. V rámci kompletného balíka služieb mu budú dodané: 1) príprava karty bezpečnostných údajov, 2) dodanie potrebných informácií na vytvorenie etikety, 3) kontrola grafického návrhu etikety, 4) registrácia do CHLaP. Rozloženie grafiky na etikete je priamo závislé od veľkosti balenia výrobku. Preklad a návrh právnych viet na etikety, kontrola grafického návrhu výstražných etikiet (vypracovanie etikiet pre výrobky / dodanie kariet bezpečnostných údajov a priebežných etikiet / dodanie kariet bezpečnostných údajov, etikiet a zabezpečenie registrácie do systému CHLaP zmeny v legislatíve od roku 2021 a oznámenie PCN / množstevné zľavy pri objednávke vypracovania MSDS, etikiet a registrácie / 20% zľava nad desať kusov BL, dodatočná 10% zľava na etikety pri objednávke Etikety).

VŠETKY SLUŽBY EKOCENTRA:

  • Chemický zákon 350/2011 Z. z.
  • Nariadenie CLP 1272/2008/ES
  • Nariadenie REACH 1907/2006/ES
  • Detergenty Nariadenie 648/2004/ES
  • Biocídy Nariadenie 528/2012/ES
  • oznámenia – notifikácie
  • etikety – podľa zákona

Ak požadujete, aby sme vás zaregistrovali v systéme CHLAP a vytvorili MSDS vrátane štítkov – kontaktujte nás TU.

(niektoré informácie v tomto článku nemusia byť aktuálne – pozrite si novšie príspevky)

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,