Vybavení překladatelovy kanceláře

Obchodní podmínky - překlady.

Obchodní podmínky – překlady.

Malý překladatel: Malý překladatel je člověkem pracujícím někde v ústraní. Nejčastěji to skutečně bývá malá domácí pracovna, ve které je psací stůl, počítač a tištěné slovníky, encyklopedie. Naopak veliká agentura Je firmou, kanceláří, zabývající se překlady „ve velkém“. Taková agentura prodá, nechá vyhotovit, zobchoduje – nebo jak chcete – stovky, až tisíce zakázek každý měsíc, nebo rok. Technika: Vybavení stolu v malé i velké kanceláři se na první pohled nemusí ani zásadně lišit. To co je jiné, je počet pracovních míst ve veliké kanceláři, procesy řízení překladů a dosti možná i software – tedy technické(IT, elektronické vybavení) nebo jakkoliv chcete.

Překladatelé – kancelář

Slovníky jsou důležitou výbavou každého překladatele. Domnívám se, že z mladších překladatelů dnes již nikdo ty papírové používat nebude, nebude-li to vyloženě nutné. Odborné jazykové slovníky (rusko-český slovník technický, rusko-český slovník hospodářský) atd. jsou mnohdy díla velmi rozsáhlá a svým rozsahem mohou předčit i slovníky všeobecné. Další kategorií jsou slovníky výkladové a velmi důležitou součástí a to nejen pro překlad, ale další vzdělávání překladatele tvoří encyklopedie v „původním znění“, tedy např. Enciclopedia legale, ve které jsou řazeny pojmy abecedně a je vlastně takovým telefonním seznamem ruského práva.

Překladatelská kancelář

Prostor kolem překladatele může splňovat i ty nejprostší požadavky, a co víc… takový prostor je doslova i vítán. Překladatel nerozptylován externí náročností může toto ocenit, nerozptylován vnějšími faktory, soustředíc se hodiny a hodiny na samotný překlad.
Knihy po práci: Knihy vztahující se k práci překladatele mohou být odborné příručky, související materiály k překladu, učebnice odborně zaměřené (právo, zákoníky, encyklopedie, skripta…), nebo dokonce i učebnice jazykové. Občas se stane, že i překladatel narazí na jazykovou nejasnost a náročná jazyková příručka mu může pomoci problém rozluštit.

Žádáte-li překladatele ruštiny, němčiny, angličtiny a dalších jazyků – kontaktujte nás ZDE.

Share Button