Překlad z italštiny – švýcarské právo

Překlady dokumentu zvaného Mandato Penale per crimini e delitti, byl dokladem švýcarské policie zanechaným českému občanovi. Český občan po příjezdu do České republiky potřeboval znát obsah dokumentu a obrátil se na nás, abychom jej překládali.

Dokument byl celý v italštině, leč byl vydán švýcarskou policíí, avšak v kantonu Ticino, takže úředním jazykem byla italština. Dle italského práva by tento samý výraz však zněl o něco odlišněji a proto i celý systém právních obratů a souvislostí v dokladu nabýval na první pohled jasně italských kontur, avšak po podrobnějším shlédnutí se vyskytly výrazy v kombinaci a spojení několika velikých neznámých.

Žádáte-li překlad protokolu od policie, obraťte se na nás, překládáme jej ze všech jazyků ZDE.

Termín Mandato Penale per crimine e delitti by v italském právu zněl jako: Condanna per crimini e delitti, ale jak řečeno, není možné srovnat dva jazyky a nevzít v potaz právní kontext, ten je zde nadřazej jazyku.

Do českého jazyka se pojmenování dokumentu přeložilo jako: Uznání zavinění trestných činů.

Share