Aktualizace registrace směsí / bezpečnostních listů

 • 11.5.2018
Bezpečnostní list dle platné legislativy., Aktualizace registrace směsí, slovenské bezpečnostní listy, české bezpečnostní listy.

Aktualizace registrace směsí: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt (Aktualizace registrace směsí). Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

 • aktualizace směsi neboli bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap
 • ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list
 • registrace směsi od 350 Kč za 1 směs
 • expresní kontakt: 608 666 582

 

Aktualizace pokynů v bezpečnostních listech – instrukce klienta slovensky: Rad by som teda pristupil k realizacii Ceskych a Slovenskych produktov pre pouzivanie koncovych spotrebitelov (aktualizace registrace směsí). Tym, ze produkty su urcene a vseobecne zname na profesionalne pouzitie tak chceme z najpredavanejsich produktov vytvorit hobby liniu pod značkou WASH.

PRODUTKY WASH A BEZPEČNOSTNÍ LISTY SLOVENSKÉ

Produkty novej znacky WASH: Na etikete chceme uvadzat Anglicky nazov spolu s Ceskym nazvom v Cechach a Anglicky nazov apolu so Slovenskym nazvom na Slovensku. Posielam Vam nazvy produktov v: Anglickom jazyku / Ceskom jazyku / Slovenskom jazyku nazov. Prve 4 produkty su poznacene cervenou a budu este dalej riedit – u kazdeho produktu je poznámka (tento produkt je v portfoliu uplne novy a ten budeme riedit 1:20 s vodou z produktu  – posielam prilohu).

Ředění výrobků z chemické výroby pro určení etikety na balení

 • produkt budeme riedit 1:10 vodou z produktu
 • tento produkt budeme riedit 1:1 vodou z produktu
 • tento produkt budeme riedit 1:1 vodou z produktu
 • tento produkt budeme pouzivat tak ako je produkt
 • tento produkt budeme pouzivat tak ako je produkt
 • tento produkt budeme pouzivat ta ako je produkt
 • tento produkt budeme pouzivat tak ako je produkt
 • tento produkt budeme pouzivat tak ako je produkt

Slovenská aktualizace registrace směsí

Instrukce slovenského klienta k věci vypracování bezpečnostních listů Mozete zacat BL a Etikety v Čestine a potom urobime v Slovencine / aby sa to neplietlo. Prosim prejdite si produkty a ak nieco k tomu treba ta dajte vediet.

CENY AKTUALIZACE REGISTRACE SMĚSÍ A BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Italština, švédština – první list 4500 Kč. Další list nebo série listů již od 2800 Kč + DPH. Aktuallizace bezpečnostních listů provádíme do všech EU jazyků. Podklady v angličtině nebo v češtině jsou co do jazyka dostatečné – jsou-li dotazy ke směsi, tak je jistě vysíláme k zákazníkovi nebo k dodavateli. Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Listy maďarský, polský – od 1490 Kč za kus. Generální informace k lokalizaci bezpečnostního listu bezpečnostní list nepřekládáme, ale aktualizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů.

AKTUALIZACE ČESKÝCH SMĚSÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Celková klasifikace směsi: směs je klasifikovaná jako nebezpečná podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP).
Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Směs je dráždivá. Při přímém kontaktu způsobuje vážné poškození oči. Dlouhodobý kontakt s nechráněnou pokožkou může způsobovat odmaštění a vysušení pokožky. Při požití větších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Riziko pěnění žaludečního obsahu při zvracení po požití. Nebezpečné účinky pro životní prostředí: Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. Při obvyklém použití se neočekávají žádné nežádoucí účinky v životním prostředí. Použité povrchově aktivní látky splňují požadavky Směrnice 648/2004/ES na biologickou rozložitelnost.

Aktualizace registrace směsí / bezpečnostních listů

„Aktualizace směsí“ do EU jazyků (aktualizace registrace směsí). Poslední aktualizace: italština, švédština + četné denní aktualizace MDSD do češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny. Registrace směsí / látek do českých a slovenských případně polských registrů.

CENY AKTUALIZACÍ LISTŮ A REGISTRACE SMĚSÍ

Výhodná cena při objednání spolu s bezpečnostním listem, od 290 Kč za registraci či případně při větších objemech od 240 Kč za registraci. Stejné pravidlo platí pro vytvoření CZ, SK etikety. Slovenské české etikety za výhodnou cenu v rozmezí od 290 – 390 Kč za etiketu k produktům. Ceny aktualizací bezpečnostních listů do EU jazyků od 1290 Kč při větších množstvích a ve věci slovenských bezpečnostních listů + českých bezpečnostních listů. Nejčastější etikety provádíme v jazycích: slovenský, český.

REGISTRACE SMĚSÍ – POKYNY BALENÍ

Registrace směsí pak do češtiny, slovenštiny, polštiny. (Popis první pomoci Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny). Možnost souběžné registrace směsi do slovenštiny a češtiny.

TERMÍNY AKTUALIZACÍ SMĚSÍ A REGISTRACE LISTŮ A PRODUKTŮ

Krátké termíny při objednání etiket a registrací spolu s bezpečnostním listem, od 1 týdne do 10 pracovních dnů dodání. Termíny aktualizací / registrací produktů / dodání etiket – včetně kontroly: do 14 dnů od zadání. Možnost expresních termínů při větších množstvích a ve věci slovenských bezpečnostních listů + českých bezpečnostních listů (aktualizací registrace směsí).

Registrace směsí, lokalizace bezpečnostních listů, lokalizace etiket – kontakt na legislativního specialistu ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,