Překlad – proktolog, překlad pro univerzitu / Sprcha na pokoji

  • 24.8.2021
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlad zprávy proktologa do anglického jazyka nebo jakkoliv všeobecně překlad speciálně dodávaný pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Zejména německá AOK. Překlady lékařské – angličtina, němčina, ruština, švédština: překlad z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. MUDr. Schwarze, i expresně a to zde: +420 608 666 582.

Nutnost rychlého překladu projevila pacientka po opakovaném proktologickém vyšetření, z důvodu žádosti pokoje s vlastní sprchou na zahraniční koleji. Pacientka žádá překlad lékařských vyšetření do anglického jazyka s kulatým razítkem inkorporovaným v těle zprávy a to expresně do dnešního večera (23/8/2018).

PŘEKLAD PROKTOLOGEM DO ANGLICKÉHO JAZYKA

Autentický proktologický text, tedy překlad lékařské zprávy proktologem do angličtiny pro další užití: The patient describes the rectal fissure from 11/14, the patient treated in the place of the permanent residence with the short-term improvement, Proktils N, ung. (the pains and pruritus during defecation), the occasional obstipation, she takes the dietary fibre. The objective examination: per rectum: the anal surroundings without the present irritation, the anoderm is more dry, in the perianal region – the isolated condyl. accuminatum (in 5 hrs.) the indagation is free, she slightly feels the hypertrophic sphincter, otherwise without the pathological finding.

EXPRESNÍ LÉKAŘSKÉ PŘEKADY – PROKTOLOGIE

Další část z pravidelných vyšetření proktologem – autentický text překladu proktologem do anglického jazyka: The anoscopic examination: I do not observe the objective fissure, the scar after the healed fissure in the posterior commisura, v.n.h up to gr.I without the irritation (bez iritace – překlad), no conylomata are present. The recommendation: autodilatation, (dosp.an.), the patient is instructed, the soaps must be excluded from the anal hygiene, the local application: Ambiderman ung., she will take care about the defecation act.

PROKTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A EXPRESNÍ PŘEKLAD DO ANGLIČTINY

Proktologické vyšetření a lékařský překlad pro univerzitu pro studentku žádající nadstandardní pokoj: The performed therapy: ablation of the present codylomata (kondilomata), the hemostatic (hemostatický – překlad) process is good, the sterile band. She will wash the anal region by water from the tomorrow´s day.  The obtained tissue sample is sent for the histological examination.

ZÁVĚR ZE ZPRÁVY PROKOLOGA – PŘEKLAD

The next eaxmination in our department. CAVE: the histological results !!!
The established diagnoses:  Fissura ani anam. (anální fisura – překlad), hypertonus sphincteri ani. Condyl. accuminata. Nodi haemorrhagi int.gr. Mrs. Palusková, M.D.  The histol. results: the same as the clinical finding, i.e condyl. accuminata, the copy of the medical report is prepared for the patient.

Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad – proktolog, překlad pro univerzitu / Sprcha na pokoji