Překlad z jaderné fyziky a Fyzika ionizujícího záření

  • 30.3.2021
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady lékařské – angličtina, němčina, ruština, švédština: překlad z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Expresní kontakt PÁ – NE pro expresní lékařské překlad: +420 608 666 582

Vědecký překlad“ do anglického jazyka v rozsahu 120 stran a jako součást dalších překladů v řádu do 2000 NS pro lékařské účely (překlad z fyziky). Obsah textu a ukázka českého textu k překladu do anglického jazyka (požadovaná kvalita překladu: vysoká / zpracovává: tým MUDr. Schwarze – jako vedoucího lékaře všech účelných textů) (překlad z fyziky): Fotoelektrony uvolněné z atomového obalu v důsledku fotoefektu primárního g-záření Charakteristické X-záření následující po fotoefektu primárního g-záření Augerovy elektrony vznikající vnitřní konverzí charakteristického X-záření Brzdné záření vznikající při pohybu elektronů a pozitronů v látce Comptonovsky rozptýlené g-záření

DALŠÍ PŘEKLADY Z FYZIKY A PŘEKLADY PRO VĚDECKÉ ÚČELY

Elektronové a pozitronové záření vznikající z primárního vysokoenergetického g-záření při tvorbě elektron-pozitronových párů Anihilační g-záření o energii 511keV, vznikající anihilací pozitronů vytvořených při tvorbě elektron-pozitronových párů Světelné záření vznikající při deexcitacích elektronů na vnějších slupkách atomového obalu, při Čerenkovovském vyzařování sekundárních elektronů, popř. při deexcitacích v luminiscenčních centrech určitých látek.

Radiační fyzika – překlad z fyziky

Ukázky autentických textů z „fyzikálních“ překladů. Autentické texty z rukou překladatele (přeloženo z českého jazyka): The most important example of such type is radionuclide molybdenum 99Mo, transmuting by b–decay and with half-life T1/2=2.66 days to 99Tc – to its excited level 99Tc* with energy of 140 keV, which is metastable with its half-life T1/2=6.02 hours. The excited nucleus in its metastable state is symbolised with an “m” index, therefore here the metastable technetium is identified by 99mTc. If during this period the daughter technetium is separated from the parent molybdenum, pure preparation of technetium, containing the excited metastable nuclei of 99mTc may be obtained; during the continuous deexcitation those nuclei emit g-radiation with energy of 140 keV – we obtained a pure gamma emitter.

LABORATORNÍ PŘEKLADY, PŘEKLADY Z FYZIKY, PŘEKLADY Z MEDICÍNY

Ukázky autentických texů z fyziky (radiační fyzika), určeno pro radiology: The laboratory equipment for production of short-lived radionuclides from the original parent ones with longer half-life is called generator. The molybdenum-technetium generator for production of 99mTc consists of a glass cylinder with a small “chromatographic” column on which a longer parent isotope of 99Mo in its insoluble chemical form of an oxide is deposited on a proper sorbent (e.g., Al2O3, SiO3, ZrO2). Due to radioactive transmutation the short-lived radionuclide 99mTc arises from molybdenum, being released from the insoluble bond; by means of flushing with water or physiological solution – so-called elution – solution of sodium pertechnetate Na99mTcO4, containing the atoms of pure g-emitter 99mTc, is eluted from the column; the b-radioactive 99Mo remains adsorbed in the column. Continuous transmutation of parent 99Mo leads after the elution again to accumulation of 99mTc in the generator, so reelutions may be carried out.

Žádáte-li odborné překlad do angličtiny: kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad z jaderné fyziky a Fyzika ionizujícího záření