Preklady lekárskych správ: slovenština

  • 4.3.2018
Překlady Ambulantních lékařských zpráv a posudků a textů z/do lotyštiny. Garantované překlad farmaceutických studií do lotyštiny s 30 letou praxí. Překlady všech armaceutických textů a textů z humánní a veterinární medicíny. Překlady z chemie. Express contact na vedoucího překladatele: +420 608 666 582

Překlady Ambulantních lékařských zpráv a posudků a textů z/do lotyštiny. Garantované překlad farmaceutických studií do lotyštiny s 30 letou praxí. Překlady všech farmaceutických textů a textů z humánní a veterinární medicíny. Překlady z chemie. Express contact na vedoucího překladatele: +420 608 666 582

Nejčastějším „domácím jazykovým prvkem“ ihned po českém jazyce, je přirozeně slovenština. Překlady lekárských správ do slovenčtiny probíhá v poměru cca 1:4, tzn. na 3 české zprávy, připadá 1 slovenská správa. Slovenské správy jsou překládány slovenskými lékaři, neboť předsudek, že slovenština je vlastně identický jazyk s češtinou je zde vyvracen dvojnásob. V žádném případě nelze tvořit odbornou lékařskou slovenštinu, laicky či laikem. Ani česky mluvící lékař není sto, bez patřičné jazykové praxe, vytvořit aktivně slovenskou lekárskou správu – např. při překladu z angličtiny, němčiny.

Preklady lekárskych správ: slovenština

Někdy se setkáme s poptávkou slovenských správ /česky: zpráva/ s aktivní účastí českého lékaře: překlad do angličtiny – němčiny. Tam v zásadě kolize v podobě jazykové nedostatečnosti nastat nemůže (kolega lékař studoval medicínu ve slovenštině). O metodách překladu: informujeme klienty předem. Princip normovaných stran u slovenských překladů lekárskych správ: identický s principem generélně. Generélní princip počítání normovaných stran: 1 NS = doslova 1800 úhozů, které čítají normu znaků a mezer sečteno.

Žádáte-li překlad z oblasti medicíny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Preklady lekárskych správ: slovenština