SK – bezpečnostní list

  • 28.6.2022

V originálním BL je v Oddíle 13 směs klasifikovaná pro dopravu ADR jako UN 1170 Ethanol. Vzhledem k deklarovanému složení (Isopropanol 80 – 100 %) by však zřejmě byla vhodnější klasifikace UN 1219 Isopropanol. Necháváme to však na posouzení vašeho experta pro ADR přepravu.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
SK – bezpečnostní list