Technické překlad: angličtina + termíny

  • 2.3.2021
Expresní překlad angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420...

Rozsahy prací na technických manuálech a technických strojních výkresech (3D zpracování technických výkresů v cizím jazyce, tedy překlad technických výkresů: požárních plánů, rozvržení a 3D architektura staveb) (překlad do polštiny) (překlad z technické medicíny, přístroje pro lékaře a operační sály, 2 překlad z automotive – automobily): formáty prezentací Power point, Corel Draw, Auto Cad a několik dalších. Určení rozsahu textu, určení rozsahu grafického settingu. Překlady do němčiny, angličtiny, ruštiny, polštiny, francouzštiny, italštiny a dalších jazyků (portugalský překlad – zdrojové jazyky: česky, slovensky, anglicky, italsky, španělsky). Expresní kontakt: +420…

Tým angličtinářů pro technické překlad je velmi členitou základnou pro rozdílnou jazykovou a technickou práci = vedoucí týmu překladatelů rozhodne o vhodnosti toho daného člena pro danou práci / nebo daný úkon.
Někdy se přistupuje k metodě: Supervizující překladatel + podružný tým (u střednědobých rozsahů do 500 NS), kdy jeden překladatel řídí samostatně práci 2-3 lidí. Technickou angličtinu jsme schopni produkovat běžně s kombinaci s jazyky: švédština (překlad do švédštiny z češtiny a angličtiny), němčina, finština, ruština a několik dalších jazyků.

Vedoucí týmu technických překladů

Vedoucí týmu překladatelů pak odpovídá za kvalitu překladu a dodržení termínu. Kvalita technického překladu (překlad včetně formátovacích služeb) je průběžně kontrolována, avšak dáno souběžností témat během posledních let, se podařilo vyselektovat fungující týmy a předpokládaná kvalita je spíše již formální. Kvantitativně četná témata pro technický překlad angličtina: automotive, obráběcí technika, chemie, zdravotnictví, měřící technika, těžká technika.

TECHNICKÉ překlad: vedoucí grafik / GRAFIK

Grafik je v týmu Akademických překladatelů považován za „krále“ dominuje vzhledu ale i skladbě technických překladů. Zpravidla se často potkáváme s nedokonalým formátem technického textu pro překlad. Grafik tedy dává před započetím technické jazykové práce celému dílu řád. Ten spočívá v nastavení formátu pro práci, která následnou konverzí musí se shodovati s originálem nebo jej, v některých případech, třeba i předčit.

 Žádáte-li vyhotovení technického překladu z/do angličtiny, kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,