Překlad do angličtiny

Překlad z angličtiny/ Překlad do angličtiny: Překlad záručních podmínek spadá do oblasti technicko-právní. Úpravy manuálů a smysluplnosti českých příruček. Překlady technických manuálů. Překladatelé pro právní a technické projekty na expresním telefonu 7 dní v týdnu: +420...

Překlad z angličtiny/ Překlad do angličtiny: Překlad záručních podmínek spadá do oblasti technicko-právní. Úpravy manuálů a smysluplnosti českých příruček. Překlady technických manuálů. Překladatelé pro právní a technické projekty na expresním telefonu 7 dní v týdnu: +420…

 

Vypracovali jsme překlad záručních podmínek z anglického jazyka. Mimo záruční podmínky k výrobkům překládáme také: manuály k výrobkům, bezpečnostní předpisy a doporučení. Záruční list v angličtině – dnes běžná praxe/Vědět, na co má zákazník právo a na co už ne: Obecně je angličtina univerzálně využívána, takže taktéž záruční podmínky jsou velmi často ne-li téměř vždy uvedeny i v angličtině. Znát záruční podmínky produktu a mít jejich kvalitní překlad z angličtiny je přinejmenším stejně důležité jako překlad jeho návodu. Poslední typologie překladu z angličtiny: Angličtina, záruční podmínky, překlad.

Překlad do angličtiny: pravidla

Vždy je dobré seznámit se s pravidly od A až do Z, takže se jistě vyplatí vypracování bezchybného překladu záručních (garančních) podmínek z angličtiny – tedy Warranty. Znalost záručních podmínek je směrodatná pro zákazníka při uplatnění jeho nárok. Proto se musí být plně jistý spolehlivostí překladatele s orientací na obchodní či technickou angličtinu. Překlady angličtiny řadíme do jedny z nejčastěji prováděných.

Překlad z angličtiny

U překladů z angličtiny, mimo soudní překlady, co do rozsahu, zpracováváme nejčastěji překlady technické. Ty vypracovává z anglických technických textů náš zkušený kolega, který přijímá pro překlad do češtiny cca 40 normovaných stran týdně. Zpravidla tak provádí nejčastěji kompletní překlad manuálů z angličtiny, ale také i další úkoly: jako korektury jazykové a korektury smysluplnosti překladů – tedy opravy technických textů.

Při posledním tzv. překladu z angličtiny, kolega defakto sestavoval manuál nový z (anglické předlohy, ale pro nový typ zařízení). Jednalo se o svědomitou práci pro klienta, se kterým zároveň vstupoval do úzkého komunikačního kontaktu.

Poptáváte-li překlad záručních, nebo jiných podmínek (např. smluvních), kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Share