Záruční podmínky v angličtině

  • 1.8.2012

Technické překlady - angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Technické překlady – angličtina / němčina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Grafika ® a její pokročilé zpracování: odstranění grafických chyb v manuálu, nahrazení jazykových verzí do původního framework Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

DOTAZY K TECHNICKÝM PŘEKLADŮM PŘÍRUČEK

Angličtina, záruční podmínky, překlad: Obecně je angličtina univerzálně využívána, takže taktéž záruční podmínky jsou velmi často ne-li téměř vždy uvedeny i v angličtině. Znát záruční podmínky produktu a mít jejich kvalitní překlad z angličtiny je přinejmenším stejně důležité jako překlad jeho návodu. Vždy je dobré seznámit se s pravidly od A až do Z, takže se jistě vyplatí vypracování bezchybného překladu záručních (garančních) podmínek z angličtiny – tedy Warranty. Znalost záručních podmínek je směrodatná pro zákazníka při uplatnění jeho nárok. Proto se musí být plně jistý spolehlivostí překladatele s orientací na obchodní či technickou angličtinu.

Jak dlouho trvá překlad záručních podmínek z angličtiny

Překlad jedné (1) normované strany z angličtiny zabere překladateli 30 – 60 minut práce. Při zadávání překladu je třeba brát ohled na technickou náročnost či specifika daného produktu a souvisejícího dokumentu v angličtině. Při překladu je třeba věnovat se každému technickému detailu. Pro koho se překlady záručních podmínek z angličtiny vyhotovují: Velmi často pro dovozce výrobků či zboží, pro výrobce, kdy přesný překlad je nezbytností pro další distribuci, pro menší firmy podnikatele.

Často se vyskytující obraty V TECHNICKÝCH PŘEKLADECH

 

Rozvoj angličtiny jako internetového jazyka přispěl k zevšeobecnění některých pojmů, přesto však nelze je podceňovat a při překladu z angličtiny.je třeba dostatečná znalost dané problematiky. Hojně vyskytujícími se pojmy v takto zaměřených anglických textech jsou například free of defects (bez závad), warranty period (záruční lhůta) či statutory rights (zákonná práva).

Technické překlady PŘÍRUČEK a grafika – objednávejte prosím ZDE ®

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,