Německý bezpečnostní list

  • 29.1.2021
Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků: němčina, slovenština, angličtina, italština, ruština, angličtina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Překlady bezpečnosních listů a etiket v rámci jazyků: němčina, slovenština, angličtina, italština, ruština, angličtina, polština, španělština, maďarština, švédština. Cena vypracování bezpečnostního listu se odvíjí od dodaných podkladů. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Vypracujeme kompletní bezpečnostní dokumentaci k výrobkům z chemie. Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015 (Bezpečnostního listu dle zákonů EU. Eliminace rizik plynoucích s nesprávně sestaveného bezpečnostního listu dodaného výrobcem v zaraničí). „Překladatelé“ (legislativní specialisté uvádění nových produktů / směsí na ČR trh) s 20 ti letou praxí v oboru jsou ve vypracovávání BL navíc velmi rychlí a dokážeme uspokojit i velmi expresní nabídku v tomto oboru – tj. rychlou poptávku na vypracování nového českého, německého anebo slovenského bezpečnostního listu.

Co dodržíme při „překladech“ listů do němčiny

Pro překlad BL do německého jazyka máme v našem týmu rusistu a překladatele Mgr. Moudrého, jehož 20 % činosti v  rozsáhlé několik desítek dlouhé překladatelské praxe, tvořili právě BL. Uvítáme jakoukoliv novou poptávku ze strany výrobních či importních podniků a rádi ji vypracujeme. Vypracování bezpečnostních listů neprobíhá v klasickém režimu NS, ale v režimu vystavení 1 nebo více bezpečnostních listů (u rozsahu více, než 50 NS se jedná zhruba o podklady k 8 bezpečnostním listům, ale ani tento údaj není stěžejní.

CENY VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Některé cizojazyčné podklady pro přípravu bezpečnostního listu – dodávaných klienty – mohou čítat např. i 20 stránek pro 1 produkt) a garantujeme výsledek dle správnosti pro BL. U bezpečnosních listů se též nabýváme službou úpravy bezpečnostních listů dle zákonů ČR. Provádíme návrh etikety, nebo celkovou reklasifikaci všech látek v BL. Posléze je možné přistoupit ke „strandardnímu překladu“, nebo jazykovou mutaci se zákonnými úpravami tvořit současně. Typlogie práce na bezpečnostních listech: úprava listu – reklasifikace látek, překlad, návrh etikety. Cena vypracování bezpečnostního listu se odvíjí od dodaných podkladů k danému produktu.

Německý bezpečnostní list: termíny dodání

Běžné jazyky (BL ne v setech): slovenština, maďarština, polština (překlad / vypracování listů a překladů z chemie do polštiny), čeština, němčina, angličtina – do 1 dne, v případě 1 Bl (rychlejší varianta). Německé listy v setech, typu 5 listů: termín dodání 3 – 7 pracovních dní (mimo expresní požadavky na vypracování nových bezpečnostních listů = avšak v tomto oboru se ze strany našich klientů jedná spíše o promyšlenou práci, tj. dovoz, uvádění nebo výboru směsí určených pro český nebo slovenský trh a tak zpravidla 99 % poptávek na přípravu bezpečnostního listu probíhá ve standardním režimu do 1 týdne u středně rozsáhlých projektů, tj. 7 – 11 bezpečnostních listů z jedné produktové řady). Bezpečnostní listy + etikety v němčině: společně s etiketami (absence delšího časového požadavku na vypracování).

Objednat překlad, nebo odbornou práci na bezlepčnostních listech do němčiny je možné ZDE. 

https://www.i-translators.eu/preklad-hypotecni-smlouvy-z-nemeckeho-jazyka/

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,