České a slovenské Material Safety Data Sheets

  • 11.3.2019
Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů (lokalizace bezpečnostních listů) v jazykových mutacích: čeština + slovenština + další jazyky. Expresní kontakt na tým překladatelů: +420 608 666 582.

Odborně způsobilé zpracování Bezpečnostních listů pro chemické látky a / nebo přípravky a / nebo směsi – zkráceně nazváno, jako (BL). To vše zpracováno ve smyslu platných Nařízení ES REACH (1907/2006 ES) a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavkách na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (jinak také oborově pojímáno, jako chemický zákon).

PŘÍPRAVA ANGLICKÝCH A NĚMECKÝCH

Příprava anglických a německých verzí Bezpečnostních listů (Material Safety Data Sheet) pro české a slovenské výrobce (tedy příprava slovenských a českých verzí bezpečnostních listů z anglických a německých dodaných podkladů – výrobcem nebo dovozcem). Nadále jen služba přípravy MSDS dle CLP.

PŘÍPRAVA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH

Klasifikace nebezpečenstva a rizik chemických látek a přípravků. Příprava etiket a označení pro obaly chemických výrobků podle požadavků platné legislativy. Registrační dokumentace pro biocídní přípravky a příprava etiket společně s bezpečnostním listem anebo extra / příbalové informace.

DALŠÍ JAZYKY: 

Slovinština, chorvatština, srbština, rumunština, bulharština, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: