Bezpečnostní list

  • 5.2.2019

Co je bezpečnostní list a jak s ním souvisí výkon dalších služeb  MSDS pro chemické látky, směsi, detergenty a další:

  • Zajistíme tvorbu / vydání a revizi / kontrolu bezpečnostních listů dle platné evropské a lokální legislativy
  • Provádíme CLP klasifikaci nebezpečných chemických látek a směsí dle nařízení č. 1272/2008/ES
  • Realizujeme převod klasifikace DSD na CLP u nebezpečných chemických látek a směsí
  • Nejčastěji provádíme „překlad“ bezpečnostních listů z/a do následujících jazyků – angličtina, slovenština a další EU jazyky
  • Zajistíme poradenství při tvorbě bezpečnostních listů
  • Provedeme úpravu formátu bezpečnostního listu dle nařízení č. 830/2015/ES
  • Pravidelně provádíme doplňování požadovaných údajů
  • K listu automaticky nabídneme návrh etikety dle chemické legislativy a provedeme kontrolu etikety klienta
  • Nadále nabídneme nahlašování nebezpečných směsí na Ministerstvo zdravotnictví dle vyhlášky č. 61/2013 Sb.

 

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu do jednoho, nebo různých jazyků, neváhejte nás kontaktovat na našem hlavním telefonním čísle, nebo E-mailu.

Share Button
Zařazeno do témat: ,