Expresní překlady Německo-Česko (dotace)

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420…

Překlady v rámci dotačních šetření pro německou stranu provádíme super expresní překlady ve vysokém množství všech dokumentů zadávacích a výběrových řízení pro zpětné šetření. Překlady do němčiny expresní metodou s razítkem: až 200 normovaných stran týdně. Překlad expresních souborů: rozhodnutí o přidělení zakázky do němčiny probíhá v režimu expresní překlad, tj. často i do 12 nebo 24 hodin vyšší množství dokumentů (či případně překlad ihned, zejména u prostých jednostránkových protokolů). Překlady tohoto charakteru zpravidla realizujeme v různých fází a v nejvyšším stupni diskrétnosti.

Expresní překlady s ověřením: němčina Praha

Pro německou stranu překladu do německého jazyka v rámci souborů: Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky – překlad do 24 hodin (v první fázi až do 12 hodin), Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – překlad do 16 hodin od zadání překladu., Seznam přijatých žádostí o účast v užším řízení – překlad do 2 hodin od zadání překladu. Překlady v rámci dotací ve velmi krátkých časových normách. Normy množstevní pro překlad 50 NS – 36 hodin od zadání překladu, partecipace 2 – 4 překladatelů. Normy překladů pro 100 NS – do 3 pracovních dnů nebo případně za 2 pracovní dny při partecipaci 2-4 příkladů.

Překlady dotace – do němčiny

 • Překlad rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky – téměř vždy do 24 hodin
 • Překlad oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – téměř vždy přeloženo do 24 hodin
 • Seznam přijatých žádostí o účast v užším řízení – téměř vždy překlad žádostí realizujeme do 24 hodin
 • Překlady faktur vystavených a přijatých

Další typy dotační dokumentace – překlad do němčiny

 • Překlad oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – překlad do 24 hodin
 • Překlad předávacího protokolu k převzetí zadávací dokumentace – překlad ihned
 • Překlad přehledu splněných požadavků na způsob zpracování nabídky – do 24 hodin
 • Protokol o otevírání obálek s nabídkami – překlad ihned
 • Evidenční arch přijatých nabídek – překlad ihned
 • Překlad prezenční listiny otevírané obálek s nabídkami (uchazeči) – překlad ihned
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – překlad do 12 hodin
 • Čestná prohlášení členů komise – překlad do 12 hodin
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – překlad do 12 hodin
Překlady pro německé právníky

Překlady pro německé právníky v rámci této kauzy pokračují i 4. srpnový týden roku 2017. Při posledním přehledu, se dostáváme ve II. velké vlně na počet 782 stran překladu – které byly realizovány během posledních 12 dnů. Celková suma stran přeložených do němčiny týmem soudních znalkyň a právních poradkyň čítá již téměř 1500 normovaných německých stran. Další německé české strany k překladu, jsou očekávány.

Překlady faktur a DPH: finanční správa

Žádáte-li expresní překlad pro Německo v rámci dotace: kontakt na soudní oddělení je ZDE.

Share ButtonŠtítky: ,