KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV: Legislativní klasifikace

  • 1.1.2021
Slovenské verze bezpečnostních listů pro Slovenské legislativní a jazykové prostředí: vyhl. 67/2010, nařízení komise EU 453/2010. Expresní kontakt na zpracovatelský odborný tým.

Slovenské verze bezpečnostních listů pro slovenské legislativní a jazykové prostředí: vyhl. 67/2010, nařízení komise EU 453/2010. Expresní kontakt na zpracovatelský odborný tým.

Z posledních zakázek věnovaných tvorbě bezpečnostních listů (bezpečnostní list = karta údajov) jsme vycházeli ze zadání klienta, které znělo: 8 listů do slovenského jazyka, stejné listy, jako byly předchozí listy v češtině, „které jste nám pro daný set výrobků dodávali již minulý týden“. Na tvorbu 8 „karet údajou“ jsme měli, resp. oznámili jsme klientovi čas: 7 dnů = 1 týdne, což je doba, kterou formálně avízujeme všem klientům žádajícím „překlad“, nebo-li tvorbu karty údajou do slovenského jazyka. Otázka 5 – 8 bezpečnostních listů, je otázkou 1 týdne.

  • Slovenské bezpečnostní listy nechte připravit v České republice
  • Nechajte si vypracovať slovenské karty bezpečnostných údajov v Českej republike

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Klient obdrží kompletně nové bezpečnosní karty/listy dle legislativy národního prostředí Slovenska (Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)). Na karty/listy dáváme záruku do obsahu na 100 %, bez ohledu na povahu dodaných předloh ze strany klientů. Klienti zpravidla dodávají staré předlohy MSDS, nebo předlohy neúplné a my z nich tvoříme nové Karty údajou ve slovenském a českém jazyce. Některé vybrané pojmy z „Karty bezpečnostných údajou“ ve slovenském jazyce: 1) Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov, 2) 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Klasifikácia podľa 67/548/EHS/1999/45/ES: Xi Dráždivý R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku, 3) 2.2 Prvky označovania, atd.

bezpečnostní list = datový list

Pri posledných zákazkách venovaných tvorbe kariet bezpečnostných údajov (karta bezpečnostných údajov = dátový list) sme vychádzali zo špecifikácie klienta, ktorá znela: 8 listov v slovenskom jazyku, rovnaké listy ako predchádzajúce listy v českom jazyku, „ktoré ste nám dodali pre danú sadu výrobkov minulý týždeň“. Mali sme, resp. klientovi sme povedali čas na vytvorenie 8 „dátových listov“: 7 dní = 1 týždeň, čo je čas, ktorý formálne dávame všetkým klientom, ktorí požadujú „preklad“, resp. vytvorenie dátových listov v slovenskom jazyku. Otázka č. 5 – 8 kariet bezpečnostných údajov je záležitosť 1 týždňa.

Slovenské bezpečnostní listy, klasifikace

Slovenský název pro bezpečnostní list je: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV. Úpravy a tvorba slovenského bezpečnostního listu, karta bezpečnostných údajov probíhá dle: Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)“. Kartu údajů, nebo-li bezpečnostní list dodáváme pro danou látku nebo sérii látek. Možná norma pro výrobu bezpečnosních listů činí cca 100 listů/týden.

Slovenský názov karty bezpečnostných údajov je: Úprava a tvorba slovenskej karty bezpečnostných údajov, karty bezpečnostných údajov sa vykonáva podľa: Legislatívna klasifikácia: „Podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon)“. Karta údajov alebo karta bezpečnostných údajov sa dodáva pre danú látku alebo sériu látok. Možný štandard pre výrobu kariet bezpečnostných údajov je približne 100 listov/týždeň.

Ekotoxikologické centrum a jeho služby

Formát I6z, portál ECHA, účet ECHA, toxikologické centrá echa, EuPCS, kódy Eupcs, systém PCN, pokyny na oznamovanie toxikologického centra, prihlásenie echa, portál ECHA, pcn: praktická príručka, účet ECHA, prihlasovacie údaje echa reach-it, echa toxikologické centrum , jedovaté centrum vo Veľkej Británii, čo je pcn v sieti, čo je riadiaca sieť v geodézii, sieťové vrstvy riadenia procesov, formát PCN, riadiace siete, čo je sieť riadenia procesov, riadenie procesov, osvedčené postupy siete, mozog riadiacej siete.

Slovenské verzie kariet bezpečnostných údajov pre slovenské legislatívne a jazykové prostredie: vyhláška 67/2010, nariadenie Komisie EÚ 453/2010. Expresný kontakt na tím odborných spracovateľov.

Žádáte-li od nás překlad/tvorbu nové slovenské Karty údajov – kontakt je ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,