Lékařské zprávy, lékařské texty: maďarština

  • 24.1.2021
Medicínské překlad z/do maďarštiny a dalších jazyků. Překlady lékařských a farmaceutických témat do maďarštiny. Překlady Překlady maďarštiny maďarskými rodilými mluvčími nebo lékaři. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Medicínské překlad z/do maďarštiny a dalších jazyků. Překlady lékařských a farmaceutických témat do maďarštiny. Překlady maďarštiny maďarskými rodilými mluvčími nebo lékaři. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

V rámci překladů lékařských zpráv do maďarštiny jsme pro našeho stálého klienta: pojišťovací subjekt, jsme vyhotovili velmi náročný překlad lékařských zpráv společně s přílohami biochemické laboratoře obsahující (v tomto případě) ne-mezinárodní názvosloví laboratorních testů a metod. Ty byly v českém lékařském názvosloví a převáděli se opět do „maďarské lékařštiny“. Tu provedl náš lékař společně s korektorem.

Překlady do maďarštiny: rozsah

Rozsah 60 NS jsme zvládli odevzdat klientovi za 8 dní práce, což nebyla žádná procházka růžovým sadem: jednalo se TOP nasazení týmu. Standardní rychlost pro překlad lékařských zpráv je cca 6 NS denně. Pokud lékař vyhotovuje množství větší, tzv. nadnormu, jedná se o výkon s úplným nasazením. Pro naše medicínské klienty jsme však ochotni toto podstupovat, kdykoliv to žádají. Překlad z maďarského jazyka, do češtiny – provádí český lékař se znalostí lékařské maďarštiny.

Překlady do maďarštiny: validita LZ

U maďarských překladů, tedy překladů do maďarštiny z češtiny, dbáme striktně na validitu u maďarských lékařů, takovou, aby zprávě rozuměli jako lékařskému textu se všemi náležitostmi jazykovými i odbornými, tedy překlad od lékaře + jazyková korektura, odborného znalce na maďarský jazyk. Odborný lékařský překlad v rozsahu 10 normovaných stran, zvládneme bez problémů za 1 až 2 pracovní dny. Pro individuální nabídku, je vždy lepší zaslat podklady k posouzení konkrétní ceny. Není zcela v našich silách přesně stanovit cenu překladu, bez analýzy textu, tj. vidět, o jaký text se jedná, v jakém přesném rozsahu. Lékař, který poptávku přijímá, spočítá text a rozhodne o metodě jeho účtování. Současně se na text podívá odbornou supervizí a rozhodne, zda-li se jedná o jednu z běžnějších lékařských specializací, anebo zda-li se jedná, o náročnější lékařský obor – oftalmologie.

Odborné lékařské překlad

Pooperační analgezie je zajímavá pro chirurgické profese. Jejím cílem je učinit pooperační období bezbolestným, na jedné straně pro duševní pohodu pacienta, a na druhé straně se vyhnout negativním fyziologickým změnám způsobeným bolestí, které brání procesu hojení [4].

I přes pokrok dosažený v posledních letech, stále hledáme ideální metody a léky, protože stále nemáme ideální lék, který by poskytoval uspokojivou úroveň úlevy od bolesti, ale který by zároveň neměl žádné vedlejší účinky a neovlivnil základní funkce (dýchání) [6, 8].
V posledních letech se však chirurgická technika výrazně změnila. Na jedné straně se zvýšil počet takzvaných operací vysoké kategorie s rozšířeným radikálním rozsahem a na druhé straně nárůst minimálně invazivních laparoskopických technik snížilo „velikost“ „tradičních“ operací. To vedlo k diferenciaci potřeby analgezie [14].
V této oblasti se stále zvyšuje počet intravenózních nesteroidních analgetik [13].

Žádáte-li od nás překlad lékařského textu do rodilé a odborné maďarštiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,