Lékařské zprávy, lékařské texty: maďarština

  • 24.1.2021
Medicínské překlad z/do maďarštiny a dalších jazyků. Překlady lékařských a farmaceutických témat do maďarštiny. Překlady Překlady maďarštiny maďarskými rodilými mluvčími nebo lékaři. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Medicínské překlad z/do maďarštiny a dalších jazyků. Překlady lékařských a farmaceutických témat do maďarštiny. Překlady maďarštiny maďarskými rodilými mluvčími nebo lékaři. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

V rámci překladů lékařských zpráv do maďarštiny jsme pro našeho stálého klienta: pojišťovací subjekt, jsme vyhotovili velmi náročný překlad lékařských zpráv společně s přílohami biochemické laboratoře obsahující (v tomto případě) ne-mezinárodní názvosloví laboratorních testů a metod. Ty byly v českém lékařském názvosloví a převáděli se opět do „maďarské lékařštiny“. Tu provedl náš lékař společně s korektorem.

Překlady do maďarštiny: rozsah

Rozsah 60 NS jsme zvládli odevzdat klientovi za 8 dní práce, což nebyla žádná procházka růžovým sadem: jednalo se TOP nasazení týmu. Standardní rychlost pro překlad lékařských zpráv je cca 6 NS denně. Pokud lékař vyhotovuje množství větší, tzv. nadnormu, jedná se o výkon s úplným nasazením. Pro naše medicínské klienty jsme však ochotni toto podstupovat, kdykoliv to žádají. Překlad z maďarského jazyka, do češtiny – provádí český lékař se znalostí lékařské maďarštiny.

Překlady do maďarštiny: validita LZ

U maďarských překladů, tedy překladů do maďarštiny z češtiny, dbáme striktně na validitu u maďarských lékařů, takovou, aby zprávě rozuměli jako lékařskému textu se všemi náležitostmi jazykovými i odbornými, tedy překlad od lékaře + jazyková korektura, odborného znalce na maďarský jazyk. Odborný lékařský překlad v rozsahu 10 normovaných stran, zvládneme bez problémů za 1 až 2 pracovní dny. Pro individuální nabídku, je vždy lepší zaslat podklady k posouzení konkrétní ceny. Není zcela v našich silách přesně stanovit cenu překladu, bez analýzy textu, tj. vidět, o jaký text se jedná, v jakém přesném rozsahu. Lékař, který poptávku přijímá, spočítá text a rozhodne o metodě jeho účtování. Současně se na text podívá odbornou supervizí a rozhodne, zda-li se jedná o jednu z běžnějších lékařských specializací, anebo zda-li se jedná, o náročnější lékařský obor – oftalmologie.

Odborné lékařské překlad

Pooperační analgezie je zajímavá pro chirurgické profese. Jejím cílem je učinit pooperační období bezbolestným, na jedné straně pro duševní pohodu pacienta, a na druhé straně se vyhnout negativním fyziologickým změnám způsobeným bolestí, které brání procesu hojení [4].

I přes pokrok dosažený v posledních letech, stále hledáme ideální metody a léky, protože stále nemáme ideální lék, který by poskytoval uspokojivou úroveň úlevy od bolesti, ale který by zároveň neměl žádné vedlejší účinky a neovlivnil základní funkce (dýchání) [6, 8].
V posledních letech se však chirurgická technika výrazně změnila. Na jedné straně se zvýšil počet takzvaných operací vysoké kategorie s rozšířeným radikálním rozsahem a na druhé straně nárůst minimálně invazivních laparoskopických technik snížilo „velikost“ „tradičních“ operací. To vedlo k diferenciaci potřeby analgezie [14].
V této oblasti se stále zvyšuje počet intravenózních nesteroidních analgetik [13].

Žádáte-li od nás překlad lékařského textu do rodilé a odborné maďarštiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lékařské zprávy, lékařské texty: maďarština