Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo zprávu: ECHA publikovala aktualizované pokyny

 • 6.4.2021

Echo – bezpečnostní listy. Vypracování bezpečnostních listů dle pokynů. Nejlepší ceny, volejte: +420 608 666 582.

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo zprávu: ECHA publikovala aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 2)

Na webu ECHA jsou již dostupné aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů v českém jazyce (publikováno ECHA 5. 12. 2013 a 12. 2. 2014) (Ministerstvo průmyslu obchodu ECHA  – historie všeobecně ⇒ revize bezpečnostního listu).

TERMÍNY REVIZÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ:

 • Do 10 listů – 1 pracovní týden.
 • Nad 10 listů – do 2 pracovních týdnů.

ECHO a sestavení bezpečnostních listů od ACADEMICAL TEAM

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala překlad nově aktualizovaných Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů (Pokyny) ve 22 jazycích členských států EU. Byla aktualizována zejména příloha 2 těchto pokynů. Do přílohy 2 byly přesunuty a aktualizovány informace, které byly dříve obsaženy v samostatném dokumentu části G, Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti.

ECHA V MSDS

Příloha 2 tak poskytuje návod, jak zahrnout do bezpečnostního listu (Ministerstvo průmyslu obchodu ECHA) relevantní informace ze scénáře expozice a jak bezpečnostní list rozšířit připojením scénáře expozice. Je uveden vzájemný vztah mezi scénářem expozice a jednotlivými oddíly bezpečnostního listu. Dále byly v Pokynech aktualizovány kapitoly 3.14, 3.22, 3.23 a provedeny další úpravy. Garance správnosti bezpečnostního listu po revizi = identické, jako vystavení nového bezpečnostního listu.

ANGLICKÉ VERZE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ DLE PARAMETRŮ ECHO – I EXPRESNÍ DODÁNÍ

Anglická verze aktualizovaných Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů byla již publikována bezprostředně po finalizaci a konzultační proceduře v prosinci 2013 – Ministerstvo průmyslu obchodu ECHA.

SLUŽBY VE VĚCI LOKALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ:

 • Informace k sestavování bezpečnostních listů.
 • Lokalizace bezpečnostních listů.
 • Překlady bezpečnostních listů.
 • Revize bezpečnostních listů.
 • Úpravy bezpečnostních listů.
 • Kontroly MSDS (bezpečnostních listů).
 • Sestavení etikety k bezpečnostnímu listu.
 • Registrace produktu do databáze CHLAP.
 • Parametry ECHO.
 • Parametry CLP.
 • Překlady pro SZPI.
 • Expresní služby.

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo zprávu: ECHA publikovala aktualizované pokyny