Odborný překlad z/do angličtiny

  • 14.8.2013
Překlad záručních podmínek spadá do oblasti technicko-právní. Překladatelé pro právní a technické projekty na expresním telefonu 7 dní v týdnu: 608 666 582

Odborný překlad z/do angličtiny: Překlad záručních podmínek spadá do oblasti technicko-právní. Překladatelé pro právní a technické projekty na expresním telefonu 7 dní v týdnu: 608 666 582

Podmínky překladu záručních podmínek z/do angličtiny – Jak dlouho trvá překlad záručních podmínek z angličtiny: Překlad jedné (1) normované strany z angličtiny zabere překladateli 30 – 90 minut práce, Při zadávání překladu je třeba brát ohled na technickou náročnost či specifika daného produktu a souvisejícího dokumentu v angličtině, Při překladu je třeba věnovat se každému detailu.

Odborný technický překlad z/do angličtiny

Pro koho se překlady záručních podmínek z angličtiny vyhotovují: 1) Velmi často pro dovozce výrobků či zboží, pro výrobce, kdy přesný překlad je nezbytností pro další distribuci, pro menší firmy podnikatele.Často se vyskytující obraty: Rozvoj angličtiny jako internetového jazyka přispěl k zevšeobecnění některých pojmů, přesto však nelze je podceňovat a při překladu z angličtiny je třeba dostatečná znalost dané problematiky. Hojně vyskytujícími se pojmy v takto zaměřených anglických textech jsou například free of defects (bez závad), warranty period (záruční lhůta) či statutory rights (zákonná práva).

Žádáte-li odborný překlad z anglického jazyka -kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,