Výpis trestního rejstříku/Führungszeugnis – ověřený překlad do němčiny

  • 27.7.2013
Technické a odborné překlad z německého jazyka v rámci exkluzivních oborů, jako: chemie, medicína, farmacie a technické obory výrobního a exportního průmyslu v různých odvětvích výrobních a distributorských firem v ČR.

Technické a odborné překlad z německého jazyka v rámci exkluzivních oborů, jako: chemie, medicína, farmacie a technické obory výrobního a exportního průmyslu v různých odvětvích výrobních a distributorských firem v ČR. Ověřené překlad rejstříků a překlad do němčiny. Překlady smluv a plných mocí se soudním ověřením.

Různé výpisy z rejstříků, nejenom ty občanské, jako právě tento, ale i výpisy obchodní patří do kategorie velmi častých překladů, které po nás klienti žádají. Překlad s ověřením z/do německého jazyka v rámci výpisů, pro naše klienty provádí naše kolegyně v centru Prahy a je k dispozici i v mimopracovní dny. Jsme k dispozici našim klientů pro podobné překlad i v rámci dalších jazyků, což z nás činí nejaktivnějšího člena překladatelské obce v centru Prahy.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK NĚMČINA PŘEKLAD

V Praze přijímáme požadavky na ověřené překlad němčiny, ruštiny, angličtiny, i turečtiny. Kombinací je spoustu. Jsme k dispozici též pro cizojazyčný překlad, tedy překlad dvou cizích jazyků, např. překlad anglicko-německý/английский-немецкий перевод, nebo rusko-německé, což je varianta převážně pro naše ruské zákazníky.

Překlad do němčiny + další kombinace

Velikou specializací je u nás turečtina-ruština-němčina, tedy převod textu s ověřením v rámci této řad. U překladů do němčiny s ověřením, se vyskytují také tato odborná pojmenování listin: 1) Vollmacht – plná moc, 2) Beschluss – usnesení, 3) Belehrung – poučení, 4) Kaufvertrag – kupní smlouva, 5) Versicherungsvertrag – pojistná smlouva, 6) Scheidung – rozvod. Mimo zmíněné právní pojmy a překlad s ověřením je na snadě zmínit další bohatou kategorii překladů v rámci překladů do němčiny. Dalšími jazyky pro technické obory, jsou zmíněná ruština a turečtiny. V obou disponujeme 8 kolegy, specialisty na technický překlad v oborech: stroje, elektro, chemie, technika, věda.

Žádáte-li od nás překlad vašich dokladů do německého jazyka, z výchozích jazyků: ruština, němčina – kontakt je ZDE.

Ceny → Expertní technické překlad z/do švédštiny

Share Button
Zařazeno do témat: , ,