Překlad souhlasu o vycestování

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Soudní a ověřené překlady: překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420…

Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé (4. překlad tento měsíc, VII. 20117) – překlad: Některé části překladu souhlasu o vycestování do angličtiny: Já níže podepsaná, bydliště, č. OP, RČ – vše 2 x. Nadále ověřovací doložka pro legalizaci – Česká pošta, nebo jiné, např. notář, matrika. U české pošty je to pak Czech Point Pošta Praha.

Souhlas s vycestováním – PDF

Překlad ve formátu PDF. Přijetí souhlasu překladu: v PDF, .jpg. K objednání zaslání RČ a fakturačních údajů shodných s údaji v souhlasu anebo pokud objednává 3. osoba, tak údaje odlišné, ale platné. Překlad souhlasu v běžném termínu do 1-2 pracovních dnů.

Překlad souhlasu Express a expresní překlady

Překlad souhlasu Express. Překlad souhlasu v Praze na počkání, nebo expresně E-mailem. Překlad souhlasu v PDF je zasílán i do 60 minut, pokud to zákazník žádá. Překlad souhlasu v běžných termínech, cca: 80 %. 20 % překladu souhlasů na expresní požadavek. Lokality: Praha, a celá ČR. Metoda Express PDF – Po celé ČR.

Praha: překlad od úřadů

Překlady souhlasů a dalších dokladů provádíme papírově v Praze, nebo pro celé ČR: to platí, že pokud je zákazník z Brna, Ostravy, Liberce apod., obrací se vždy na nás a dostává expresní metodou nebo jinou běžnou metodou překlad vždy na E-mail v daném termínu k danému použití. Většina těchto překladů, je však realizována v Praze: doklady, dokumenty, vydaná potvrzení jsou často výsledkem jednání s dalšími úřady, které se nachází v katastrálním území Prahy, jako jediném území a tak klienti cestující pro tato potvrzení (apostille apod.) do úřadů hl. města Prahy, tak většinou využívají i možnost překladu v Praze.

Expresní Praha pro překlady

Velmi často také proběhne cestování s daným potvrzením, nebo přeloženým dokladem o vzdělání v téže den překladu. Expresní překlad několik hodin před odletem spoje – je pak na místě. Klienti nám tak často volají několik dní v předstihu, že plánují na daný den odlet a v mezi-čase musí v Praze stihnout ověřený překlad. Často také nastává situace typu: „jsme v Praze právě nyní a potřebujeme rychlý překlad“.

Žádáte-li překlad souhlasu: kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button